archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Julkishallinnon johtamisohjelma avaa Uusi johtajuus -sivuston

Yhteisöllisen Uusi johtajuus -sivuston tarkoitus on rakentaa uuden suomalaisen johtajuuden tarinaa. Uuden johtajuuden yhteisöllisen tarinan avulla pyritään luomaan sellaisen keskustelu- ja asenneilmapiiri, joka tukee johtamisen ja johtajuuden uudistamista.

Julkaistu

Uutinen 26.11.2010

Yhteisöllisen Uusi johtajuus -sivuston tarkoitus on rakentaa uuden suomalaisen johtajuuden tarinaa. Uuden johtajuuden yhteisöllisen tarinan avulla pyritään luomaan sellainen keskustelu- ja asenneilmapiiri, joka tukee johtamisen ja johtajuuden uudistamista. Samalla tarinan ympärille muodostuva verkosto kokoaa yhteen johtamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt ja organisaatiot. Sivusto tarjoaa myös ajantasaista tietoa Julkishallinnon johtamisohjelman toiminnasta. Uusi johtajuus -sivusto avataan yleisölle 3.12.2010 osoitteessa www.uusijohtajuus.fi.

Yhteistä on johtajuus

Toteutusvoimaa uudistumiseen tuo aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä ja jatkuva keskustelu kaikkien sidosryhmien kanssa. Kysymyksessä ei ole yhdensuuntainen tiedon levittämineen, vaan pikemminkin co-creation, yhdessä työskentely, jossa ideat jalostuvat kokeiluhankkeiksi ja kokeiluhankkeiden tulokset uusiksi sovelluksiksi. Tämän kokemuksellisen oppimisen myötä on mahdollista synnyttää uutta suomalaista johtamisajattelua sekä rakentaa dialogia yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen välille, joita erottavat johtamisvälineet, ei ehkä niinkään johtajuus.

Kehittäessään uusia toimintatapoja ja uudenlaista johtajuutta Julkishallinnon johtamisohjelma haluaa myös hyödyntää uusimpia viestinnällisiä mahdollisuuksia, joita erityisesti sosiaalinen media tarjoaa. Ohjelma haluaa omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja ottaa näkyvästi käyttöönsä uusia vuorovaikutteisia johtamisen ja viestinnän menetelmiä sekä toimintamalleja.

” Johtaminen on kaikille organisaatioille ominainen ja niitä erottava toiminta.”
– Peter Drucker-

Lisätietoja:
Viestintä, Kirsi Mäki, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?