archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Julkishallinnon johtamisohjelma Facebookissa

Julkishallinnon Johtamisohjelma haluaa kehittää uutta johtajuutta ja johtamiskulttuuria julkishallinnossa sosiaalisten medioiden ja myöhemmin avattavan Uusi johtajuus -verkkopalvelun avulla. Facebookin Uusi johtajuus -ryhmä on yksi niistä viestintämoduuleista, jonka avulla toteutetaan Aalto yliopiston Media Labin ohjelmalle laatimaa yhteisöllisen viestinnän konseptia.

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Julkishallinnon Johtamisohjelma haluaa kehittää uutta johtajuutta ja johtamiskulttuuria julkishallinnossa sosiaalisten medioiden ja myöhemmin avattavan Uusi johtajuus -verkkopalvelun avulla. Facebookin Uusi johtajuus -ryhmä on yksi niistä viestintämoduuleista, jonka avulla toteutetaan Aalto yliopiston Media Labin ohjelmalle laatimaa yhteisöllisen viestinnän konseptia.

Aktiivisella ja vuorovaikutteisella viestinnällä ja jatkuvalla keskustelulla voidaan saada kaivattua toteutusvoimaa johtajuuden uudistumiseen. Yhdessä ideat voivat jalostua kokeiluhankkeiksi tai ainakin tuoda niihin innovatiivisia näkökulmia ja kehitysehdotuksia. Kokeiluhankkeiden parhaat tulokset ja käytännöt jalostuvat uusiksi sovelluksiksi jossain muissa organisaatioissa. Uusi johtajuus syntyy parhaimmillaan dialogina ja yhdessä tekemällä niin yksityisen, julkisen sektorin kuin palvelunkäyttäjän ja -tuottajan välillä.

Facebookiin avattu Uusi johtajuus -ryhmä antaa kaikille kiinnostuneille kanavan ja sen myötä mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiä ja kehittämisideoita siitä, miten julkishallinnon johtajuutta ja johtamis- ja viestintäkulttuuria kulttuuria saadaan parhaiten ja innostavimmin kehitettyä. Ryhmän toivotaan rohkaisevan erityisesti julkishallinnossa työskenteleviä sosiaalisen median vuorovaikutteiseen ja avoimeen keskusteluun.

Nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman kokeiluhankkeita kehitetään uuden johtajuuden tuoreilla ja innovatiivisilla näkökulmilla. Jatkossa mm. Facebookissa voi seurata kokeiluhankkeiden edistymistä ja tuloksia, ja niitä voi kuka tahansa vapaasti hyödyntää omassa organisaatiossaan. Facebookissa keskustelu on jo hyvässä käynnissä; ryhmään kuuluu jo kuutisensataa jäsentä. Seinälle kootaan myös ajankohtaista tietoa ja materiaalia ohjelman toiminnasta.

Ryhmään voi liittyä tästä! 

Mistä on kyse?