archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jyväskylästä mallia lasten päivähoitoon

Sitran ja VTT:n yhteistyössä toteuttama selvitys tarkastelee, millaisia päivähoidon ratkaisuja Jyväskylässä on tehty ja kuinka ratkaisut ovat vaikuttaneet palvelujen tarjontaan, asiakaskokemukseen ja palvelurakenteeseen.

Julkaistu

Sitran ja VTT:n yhteistyössä toteuttama Jyväskylän päivähoidon uudet ratkaisut – selvitys tarkastelee Jyväskylässä tehtyjä päivähoidon ratkaisuja ja sitä, kuinka ratkaisut ovat vaikuttaneet muun muassa palvelujen tarjontaan, asiakaskokemukseen ja palvelurakenteeseen.

Tutkimuksessa haluttiin myös erityisesti tarkastella eri osapuolten kannalta yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymisen motiiveja, taloudellisia kysymyksiä ja hoitomuodon houkuttelevuutta. Selvityksessä kuvataan Jyväskylän päivähoitopalveluiden hyviä ratkaisuja hallinnon, palvelun tuottajien sekä palvelun käyttäjien, vanhempien näkökulmista.

Selvityksen toivotaan herättävän keskustelua päivähoidon tilaajien, tuottajien ja asiakkaiden keskuudessa päivähoidon palvelurakenteista, asiakaskokemuksesta, yritteliäisyydestä ja alan laadukkaasta kehittämisestä tiukkenevan kuntatalouden aikoina sekä nostavan esiin hyviä käytäntöjä myös muissa kunnissa hyödynnettäväksi. 

Seudullisesta valinnanvapaudesta pienryhmätoimintaan

Jyväskylässä hyviä, lupaavia käytäntöjä ja innovatiivista toimintakulttuuria oli tunnistettavissa niin hallinnossa, asiakkuuden hallinnassa kuin itse päivähoitopalveluissa. Perheiden valinnanvaihtoehtoja on laajennettu seudullisen päivähoidon muodossa. Yksityisen päivähoidon edistämiseksi on kehitetty palveluraharatkaisu. Palvelukeskus on perustettu ohjaamaan perheitä eri päivähoitomuotoihin. Lähiesimiehiä, ts. päiväkotien johtajia on aktivoitu uusien toimintakäytäntöjen levittämiseen ja entistä aktiivisempaan perheiden ohjaamiseen.

Itse päivähoidossa on kiinnitetty huomiota lapsen yksilöllisyyden huomioon ottavaan pienryhmätoimintaan. Perheiden tarpeiden esiin tuomiseksi ja saamiseksi mukaan päivähoitopalveluiden kehittämiseen on synnytetty asiakasraati.

Raportin johtopäätös on, että hyvät palveluratkaisut vastaavat kunkin ajan haasteisiin ja tarpeisiin. Hyviä käytäntöjä kannattaa tarkastella paikkakunnittain ja palvelukokonaisuuksittain mieluummin kuin irrotettuna paikkakunnan kulttuurista ja tilanteesta. Tärkeämpää kuin hyvien käytäntöjen dokumentointi on sellaisen innovatiivisuutta ja vuorovaikutusta edistävän johtajuuden ja sellaisten rakenteiden aikaansaaminen, jotka kannustavat henkilöstöä toimintakäytäntöjen jatkuvaan uudistamiseen.

Samalla kun arvioidaan uusien käytäntöjen kustannustehokkuutta, on aina tärkeää arvioida myös niiden pitkäjänteisiä vaikutuksia ja laadukkuutta.

Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut – selvitys (pdf)

Lisätietoja

Eveliina Saari, kehityspäällikkö, VTT, puh. 020 722 4172
Pirjo Tuosa, vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 3090

Antti Kivelä, ohjelmajohtaja, Kuntaohjelma, Sitra, puh. 040 482 7435