archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kaivosalan paikallisyhteistyöhön käytännön työkaluja

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kaivoksille ja malminetsintäyhtiöille on nyt tarjolla kättä pidempää paikalliseen yhteistyöhön. Syyskuussa julkaistu työkalupakki sisältää ohjeita ja parhaita käytäntöjä kaivosten ja malminetsintäyhtiöiden yhteistyölle paikallisten sidosryhmien kanssa.

Työkalupakki kokoaa yhteen kaivosyrityksille olemassa olevia ohjeistuksia, toimintamalleja ja työkaluja hyödynnettäväksi paikallisen sidosryhmäyhteistyön eri osa-alueilla kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Yritykset voivat hyödyntää työkalupakin sisältöä toiminnassaan yksittäisten työkalujen osalta tai laajempana kokonaisuutena. Työkalupakki etenee järjestelmällisesti sosioekonomisten tietojen keräämisestä ja toiminnan profiloinnista niiden raportointiohjeistukseen.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston yhteistyössä kehittämä työkalupakki kerää yhteen Suomen olosuhteisiin sovellettavaa ohjeistusta ja tietoa paikallisyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa toteutettavasta vuorovaikutuksesta. Lisäksi se tarjoaa tutustuttavaksi erilaisia case-tapauksia, jotka kuvaavat suomalaisia hyviä käytäntöjä kaivostoiminnan aikana. Työkalupakissa on erilliset osiot malminetsintäyrityksille ja kaivostoimintaa harjoittaville yhtiöille.

Tutustu työkalupakkiin verkossa.