archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansalaiset halutaan mukaan visioimaan suomalaista tietoyhteiskuntaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut työn suomalaisen tietoyhteiskuntastrategian uudistamiseksi. Sitra on mukana strategiatyössä uudistamassa strategian visio-osuutta, jonka työstämiseen toivotaan kansalaisia mukaan vahvalla panoksella. Visioluonnoksen kirjoittamiseen voi kuka tahansa osallistua www.foresight.fi-sivustolla.

Julkaistu

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut työn suomalaisen tietoyhteiskuntastrategian uudistamiseksi. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on mukana strategiatyössä uudistamassa strategian visio-osuutta, jonka työstämiseen toivotaan kansalaisia mukaan vahvalla panoksella. Visioluonnoksen kirjoittamiseen voi kuka tahansa osallistua www.foresight.fi-sivustolla.

– Yksi Sitran tämänhetkisistä tavoitteista edistää sellaisia tietoyhteiskunnan ratkaisuja, jotka aidosti palvelevat kansalaisia ja käyttäjiä ja joiden lähtökohtana on avoimuus. Näin olemassa olevia resursseja ja ideoita voidaan hyödyntää entistä paremmin, kun työhön voivat osallistua laajalti yhteiskunnan eri tahot. Toivomme, että tämä tulee näkymään tietoyhteiskuntastrategian visiossa. Laajalla osallistujajoukolla työstettyyn visioon saadaan uusia ideoita ja raikkaita näkemyksiä, uskoo Sitran tietoyhteiskuntatyöstä vastaava Ossi Kuittinen.

Ajatuksena on, että keskustelua voidaan käydä laajasti eri puolilla verkkoa ja yhteisöjä, ja eri keskustelut linkitetään yhteen Foresight.fi-foorumilla. Vision luonnoksen työstö avautuu 8.10.2009 alkaen Foresight.fi-sivuilla, josta löytyvät tarkemmat tiedot siitä miten työskentely tapahtuu. Foresight.fi on Kansallisen ennakointiverkoston koordinoima foorumi tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille, päätöksentekijöille ja asiantuntijoille.

Tietoyhteiskuntaan liittyviä näkemyksiä voi linkittää foorumille 16.10.2009 asti ja kansalaiskeskustelusta esiin nousseet aiheet raportoidaan visioluonnosta tekevän ryhmän käyttöön. Valmis visioluonnos tuodaan jatkokeskusteluun Foresight.fi-foorumille 26.10.2009. Strategiaa työstetään myös sen myöhemmissä vaiheissa Foresight.fi-foorumilla.

Lisätietoja

Ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell, Sitra
Puh. (09) 6189 9287, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Puh. 040 776 7687, etunimi.sukunimi@lvm.fi  

Osallistu vision työstämiseen Foresight.fi-foorumilla »
Foresight.fi »