archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansalaiset kehittivät sosiaalisessa mediassa palvelusetelin käyttöä

Sitran Palveluseteli-hankkeessa tarjottiin kansalaisille mahdollisuus osallistua palvelusetelin kehittämiseen sosiaalisen median kautta. Kahden vuoden aikana yli 40 000 ihmistä seurasi ja osa osallistui aktiivisesti heidän arkeaan koskettavaan kehitystyöhön.

Kirjoittaja

Tuomo Melin

Johtava asiantuntija, sosiaali- ja terveysalan ekonomisti, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Tiedote 7.12.2011

Sitran Palveluseteli-hankkeessa tarjottiin kansalaisille mahdollisuus osallistua palvelusetelin kehittämiseen sosiaalisen median kautta. Kahden vuoden aikana yli 40 000 ihmistä seurasi ja osa osallistui aktiivisesti heidän arkeaan koskettavaan kehitystyöhön. Kansalaiskeskustelujen antina Palveluseteli-hankkeeseen saatiin laaja-alaista näkemystä ja tietoa todellisista tarpeista, jolloin käytön kehitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa voitiin suunnata haluttuihin painopisteisiin.  

Sosiaalinen media on otettu osaksi Sitran tekemistä. Hyvinvointiyhteiskunnan kehitystyöhön kutsutaan mukaan parhaat asiantuntijat − kansalaiset palveluiden käyttäjinä.  

− Emme enää menesty perinteisen teollisen ajan toimintamalleilla, joissa asioita johdetaan ylhäältä alaspäin. Kaikki meidän toiminta ja kehitystyö pitäisi lähteä alhaalta ylöspäin. Käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen ei riitä, vaan heidät on otettava aktiivisesti mukaan palvelujen kehittämiseen. Kansalaiset tietävät, mistä heidän hyvä elämänsä ja hyvinvointinsa muodostuu. Sosiaalinen media tarjoaa kansalaisille kanavan tuoda näkemyksensä esiin ja jalostaa yhdessä näitä asioita. Näin kansalaiset voivat osallistua kehitystyöhön ja jopa tuottaa hyvinvointipalveluja, mikä on valtava mahdollisuus Suomelle, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen

Kansalaisten näkemykset ohjasivat Palvelusetelin-hankkeen painopisteitä   

− Kansalaisten kuulemisella varmistettiin, että hankkeessa keskityttiin ihmisten arjen kannalta oleellisiin asioihin. Sosiaalinen media tarjosi myös oivan kanavan kertoa palvelusetelihankkeen etenemisestä ja saada nopeaa palautetta kansalaisilta, Palveluseteli-hankkeesta vastaava Tuomo Melin Sitrasta kertoo.  

Facebook-sivulla käydyssä keskustelussa kansalaiset korostivat, että valinnanvapaus olisi taattava kaikille tulotasosta riippumatta. Lisäksi nopea hoitoon pääsy ja tuki vanhusten kotona asumiseen koettiin tärkeiksi painopisteiksi. Palvelusetelihankkeessa tekemisen ja kehittämisen painopisteitä kohdistettiin näille alueille. Esimerkiksi kansalaiskeskustelujen pohjalta palvelusetelin hinnoittelumalleihin tehtiin hintakatto, joka varmistaa asiakkaille kohtuullisen omavastuuosuuden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden. Myös henkilökohtaisen budjetin kehittäminen omaishoidettaville aloitettiin kansalaiskeskustelujen pohjalta. Lisäksi tehtiin lukuisa määrä palvelusetelin käyttöönottomalleja ja kokeiluja palveluihin, joissa on pitkät hoitojonot, kuten kaihikirurgiaan ja hammashoitoon.    

Avoimuutta ja aitoa vuorovaikutusta   

− Palveluseteli-hankkeessa keskeistä on ollut tiedon avoimuus ja sen jakaminen. Facebook-sivulle on linkitetty runsaasti taustoittavaa, hankkeen etenemistä kertovaa materiaalia: erilaisista opintomatkoista ja seminaareista on saatu Slideshareen yli 130 esitystä ja Vimeoon on tallennettu yli 40 ja Kunta.tv:hen yli 60 eri asiantuntijan videohaastattelua, Eija Seppänen Fountain Parkista kertoo.  

Palvelusetelin Facebook-sivusto avattiin elokuussa 2009 samanaikaisesti, kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan. Kansalaisia kutsuttiin kehittämistyöhön seminaarien, uutiskirjeiden ja erilaisten viestintäkanavien kautta. Myös Facebook-sivulta lähetettiin kutsuja osallistua kansalaiskeskusteluun.  

Palvelusetelin Facebook-sivulla on ollut moninainen rooli. Toisaalta se on toiminut tiedon kokoajana, toisaalta sivu on ollut kansalaisten yhteisöllinen kohtaamispaikka, jossa on avattu keskusteluja, otettu kantaa ja jalostettu yhdessä asioita. Kahden vuoden aikana Facebook-sivulla avattiin kuusi eri aiheista teemallista keskustelua. Ensin tutustutettiin uuteen asiaan ja sen tuomiin hyötyihin, sen jälkeen syvennettiin teemoja ja haettiin uusia yleisöjä mm. yhteistyöllä ET-lehden ja Kuntalehden kanssa. Kävijät tykkäsivät ja osallistuivat, koska sisältö kiinnosti ja kosketti heidän arkielämäänsä.  

− Ajoittain särmikkäätkin mielipiteet ovat olleet keskustelun suolana ja jatkuvuuden edistäjänä. Ajan myötä sivuston tykkääjistä on muodostunut yhteisö, joka on kiinnittänyt huomiota kirjoittelun laatuun ja toisaalta vastannut myös toisten esittämiin kysymyksiin, toteaa Eija Seppänen.   Facebook on tuonut Palveluseteli-hankkeeseen elämänmakua kansalaiskeskustelujen myötä. Kahden vuoden taipaleessa on ollut alun innostusta, uuden viestintäkanavan haltuunottoa ja toimivien käytäntöjen testaamista. Innostus näky fanimäärien kasvussa, joka lähti nousuun vuoden 2010 alussa. Keskustelua syvennettiin ja kehitettiin uusilla aiheilla, kuten valinnanvapaudella ja henkilökohtaisella budjetilla keväällä 2011. Facebookissa on edetty askel askeleelta kokemuksen ja hyvien toimintatapojen karttuessa.  

Arjen ääni yllättää aina   

− Sosiaalista mediaa voidaan käyttää kaikkeen, missä tarvitaan ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä. Yhteisöllisyys voimavarana pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon, Fountain Parkin varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi toteaa.  

Lähdeniemen mukaan keskustelupalstoilla vellova vapaa keskustelu harvoin johtaa mihinkään. Keskustelulla pitää olla alku ja loppu. Sen pitää myös olla tavoitteellista ja jäsenneltyä. Tällä periaatteella haluttiin toteuttaa myös Palveluseteli-hankkeen kansalaiskeskustelut. Sosiaalinen media sopii hyvin haastamaan kunnallisia päätöksentekoprosesseja, joissa kuntalaiset ovat usein myös asianomaisia. Esimerkiksi miten järjestetään opetus- tai vanhuspalvelut.

− Arjen ääni yllättää aina. Päätöksenteon haaste onkin saada arjen ääni kuuluviin. Kannattaa myös muistaa, että ihmiset, jotka ovat päässeet osallistumaan päätöksentekoon, sitoutuvat myös paremmin sen sisältöön, Tuomo Lähdeniemi muistuttaa.  

Palveluseteli sosiaalisessa mediassa -videot Kunta.TV:ssä

Sitra sosiaalisessa mediassa, yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra
Näkökulmia yhteiskehittämiseen: varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Oy
• Kansalaiset vaikuttajina Palveluseteli-hankkeessa: konsultti Eija Seppänen, Fountain Park Oy   

Lisätietoja   

Eija Seppänen, Fountain Park, puh. 040 508 3645   

Julkaisu

Kansalaiset vaikuttajina – Palveluseteli sosiaalisessa mediassa (Scribd) 
Kansalaiset vaikuttajina – Palveluseteli sosiaalisessa mediassa (Sitran julkaisujärjestelmä)              
Jenny Björklund, Hanna Hihnala ja Eija Seppänen                      
KL-Kustannus