archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kohtaamisten voima -kirja avaa työyhteisön sisäisen uudistumisen mahdollisuudet

Valtionhallinnon tuottavuuspaineet, muutokset asiakassuhteissa ja henkilöstökehitys edellyttävät toimintatapojen laajaa uudistamista julkishallinnon organisaatioissa. Julkaisemalla Kohtaamisten voima -kirjan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma haluaa tukea uudenlaista johtajuutta, joka ottaa uudistumisen voimavaraksi työyhteisön tunteet, tahdon ja ajattelun. Kirjassa kuvataan uudistumisprosessia, joka perustuu tutkija Terhi Takasen kehittämään yhdessäluomisen otteeseen.

Kirjoittaja

Jonna Stenman

Johtava asiantuntija, Uudistuminen, Avainaluekehitys

Julkaistu

Tiedote 10.9.2010

Kohtaamisten voima -kirja avaa työyhteisön sisäisen uudistumisen mahdollisuudet Valtionhallinnon tuottavuuspaineet, muutokset asiakassuhteissa ja henkilöstökehitys edellyttävät toimintatapojen laajaa uudistamista julkishallinnon organisaatioissa. Julkaisemalla Kohtaamisten voima -kirjan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma haluaa tukea uudenlaista johtajuutta, joka ottaa uudistumisen voimavaraksi työyhteisön tunteet, tahdon ja ajattelun. Kirjassa kuvataan uudistumisprosessia, joka perustuu tutkija Terhi Takasen kehittämään yhdessäluomisen otteeseen.

− Kohtaamisten voima -kirja kuvaa inhimillisen uudistumistarinan todellisessa organisaatiossa, meillä Valtion työmarkkinalaitoksessa. Ihmisten koskettavien kokemusten ja prosessin rohkaisevien tulosten jakamisella haluamme antaa esimerkin ja näkökulman julkishallinnon uudistamiseen ja kehittämiseen, kertoo Seija Petrow Valtion Työmarkkinalaitoksesta.

Valtionvarainministeriön henkilöstöosasto, Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on keskeisessä roolissa valtionhallinnon henkilöstöjohtamisen uudistamisessa. Nelisen vuotta sitten työmarkkinalaitoksessa tunnistettiin voimakas tarve kehittää ajattelu- ja toimintamalleja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Uudistumisessa haluttiin irtautua kaikkitietävästä roolista avoimeen ja mahdollistavaan suuntaan. Työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Seija Petrowin ja yhdessäluomisen mahdollistaja Terhi Takasen kirjoittamassa Kohtaamisten voima -kirjassa kuvataan avoimesti ja koskettavasti ihmisten kokemuksia uudistumisprosessissa.

Uudistuminen luodaan yhdessä 

Kirja esittelee uuden lähestymistavan, yhdessäluomisen otteen, joka on syntynyt Suomessa KM, kehittäjä-tutkija Terhi Takasen kehittämänä vahvassa yhteydessä julkisen sektorin uudistumiseen. Lähestymistapa asettaa ihmiset uudistamisen ja uudistumisen keskiöön, ja mahdollistaa johtajuuden jakamista, dialogisuutta ja tietoisempaa läsnäoloa. 

Pelkät rakenteiden ja toimintatapojen muutokset eivät riitä 

Tarina VTML:n toimintakulttuurin uudistumisesta kyseenalaistaa monia tavanomaisia kehittämisen tapoja, kuten rakenteisiin keskittymisen, muutosten hallinnan ja ihmisten näkemisen tuottavina resursseina. VTML:n uudistumisprosessissa organisaation perustehtävä avautui uudella tavalla: perinteisen kaikkitietävän ohjauksen tilalle tuli yhteiseen tekemiseen perustuva kumppanuusajattelu. Pakon ja väkinäisen motivoinnin sijaan työyhteisölle haluttiin antaa mahdollisuus uudistumiseen tunteiden, tahdon, ajattelun ja toiminnan tasolla, kertoo yhdessäluomisen otteen kehittäjä ja tutkija Terhi Takanen, toinen kirjan kirjoittajista.

− Kirjassa kuvattu prosessi antaa näkökulmaa julkishallinnon uudistumiskeskustelun perusteisiin: miten uudistuminen ymmärretään ja mitä voisi uudistaa. Laajemmin ymmärrettynä kehittämisessä kyse on siitä, miten me ihmisinä otamme vastuun yhteiskunnan ja instituutioiden uudistamisesta. Siinä on myös kyse toimimattomista ajattelu- ja toimintatavoista vapautumisesta. Toiminnan ja rakenteiden kehittämisen rinnalla meidän on uudistettava myös itseämme. Haluamme kirjan julkaisun myötä tukea uudenlaisen johtajuuden ja henkilöstön voimaantumisen kehittämistä julkisen sektorin organisaatioissa, toteaa Jonna Stenman Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta.

Julkishallinnon johtajuuden kehittämisen kannalta VTML:n prosessissa saatiin rohkaisevia tuloksia mm:       

  • Asiakkaan lähellä oleminen ja kuuntelu antaa työlle merkittävyyttä
  • Asiakkaat kannattaa ottaa mukaan suuntaamaan toimintaa
  • Johtaminen on rohkaisua riskinottoon delegoinnin sijasta
  • Johtajuutta voi jakaa vastuullisesti
  • Me-henki vahvistui ja uudistumishalukkuus lisääntyi
  • Henkilöstöryhmien hierarkkisuudesta voi päästä eroon
  • Oikeassa olemisen pakosta voi siirtyä kokeilevuuteen ja sallivuuteen

Kirjoittajista Seija Petrow toimii esimiehenä ja neuvottelujohtajana Valtion työmarkkinalaitoksessa. Kirjassa hän kuvaa johtajan ja esimiehen muutosta. Terhi Takanen on tutkija, joka osallistuvan toimintatutkimuksen mukaisesti on heittäytynyt mukaan uudistamistyöhön. 

Lisätietoja:

Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 09 160 34910
Tutkija Terhi Takanen, CoCreators Oy, puh. 050 597 3825  

Kohtaamisten voima -kirja
Sitra 290
ISSN 0785-8388 (nid.)
ISBN 978-951-37-5816-5 ISBN 978-951-563-728-4 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1457-5736 (URL:http://www.sitra.fi)  

Kirjaa voi tilata: Sitra, kirjastopalvelut, Päivi Jabbi, puh. 09 6189 9449, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Katso myös
VTML:n valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpellon video. (Youtube)
Työhön vahvuutta voimaantumisesta (Youtube)