archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Koneteollisuuden menestyksen avaimia etsitään

Sitran ja Teknologiateollisuuden julkaisemassa kirjassa Koneteollisuuden menestys tarttuu verkostoihin tarkastellaan sitä, mitä alan päähankkijat odottavat toimittajiltaan ja toisaalta sitä, kuinka järjestelmä- ja osatoimittajat voivat menestyä tulevaisuudessa. Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintaverkostoihin kohdistuu voimakkaita muutospaineita.

Julkaistu

 
Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelman ja Teknologiateollisuus ry:n julkaisemassa kirjassa Koneteollisuuden menestys tarttuu verkostoihin tarkastellaan sitä, mitä alan päähankkijat odottavat toimittajiltaan ja toisaalta sitä, kuinka järjestelmä- ja osatoimittajat voivat menestyä tulevaisuudessa. Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintaverkostoihin kohdistuu voimakkaita muutospaineita. Päähankkijayritykset kansainvälistyvät ja kiristyvä kilpailu edellyttää toimitusketjujen virittämistä entistäkin tehokkaammiksi.
 
– Uskomme, että tämänkaltaisella kirjalla on juuri nyt merkittävä tilaus. Kirjan tarkoituksena on valottaa useiden konkreettisten esimerkkien kautta sitä, miten kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintayritykset ja osatoimittajat voivat kasvaa. Olemme halunneet selvittää, mitä päähankkijat toimittajilta toivovat ja millaisia mahdollisuuksia ne niille tarjoavat. Kirjassa esitellään alihankkijoiden menestystarinoita, jotka voivat tuoda alan toimijoille innoitusta, kertoo ohjelmajohtaja Mauri Heikintalo Sitrasta.

Alihankkijayritysesimerkeille on yhteistä, että ne ovat parantaneet asiakkaan tuotetta, nopeuttaneet asiakkaan tuotantoprosessia tai alentaneet asiakkaan kustannuksia. Erilaisia mahdollisuuksia alalle tarjoaa muun muassa erikoistuminen, verkostojen hyödyntäminen kansainvälistymisessä ja pääomasijoittamisen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä. Kaikista näistä kirja tarjoaa esimerkkejä.

Päähankkijoiden näkökulmaa edustaa muun muassa toivomus siitä, että järjestelmä- ja osatoimittajat tekisivät aktiivisesti ehdotuksia mahdollisista tavoista auttaa päähankkijaa parantamaan tuotteitaan tai alentamaan kustannuksiaan. Päähankkijat hyödyntäisivät siis mielellään toimittajiensa innovatiivisuutta. Päähankkijat toivovat monissa tapauksissa toimittajiensa kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvu edellyttää usein myös uusasiakashankintaa.

Kaiken kaikkiaan menestyvässä verkostossa näyttää kirjan mukaan yhdistyvän kolme asiaa: maailmanluokan tuote- ja palveluosaaminen, vastuu aiempaa suuremmista toimituskokonaisuuksista ja erikoistumiseen perustuva tuotanto-osaaminen.

– Näyttää siltä, että vaikeutuneessakin taloustilanteessa kone- ja metallituoteteollisuuden järjestelmä- ja osatoimittajilla on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Olisi rohkeasti lähdettävä kehittämään toimintoja sekä tähdättävä myös kansainvälisille markkinoille, jotta suomalainen koneteollisuus pärjäisi tulevaisuudessakin, ohjelmapäällikkö Harri Jokinen Teknologiateollisuus ry:stä summaa.

Julkaisua voi tilata Sitrasta osoitteesta julkaisut@sitra.fi  tai puhelin (09) 618 991

Kirjanjulkaisuseminaari on nähtävänä webcastina 30.4. alkaen
Julkistamisseminaarin webcast »

Lue myös ETLAN projektijohtaja Timo Nikinmaan puheenvuoro aiheesta »

Lisätietoja

Markus Mäkelä, Sitra, puh. 050 520 7770,
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Harri Jokinen, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 563 5034, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Julkaisun tiedot

Koneteollisuuden menestys tarttuu verkostoihin
Hannu Hernesniemi ja Timo Nikinmaa (toim.)
Sitran julkaisuja 281
ISBN: 978-951-37-5572-0 
ISSN: 0785-8388 
Edita Prima Oy 
Helsinki 2009