archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Koulupäivän rakennetta uudistettava lasten ja perheiden tarpeista käsin

Eheytetty koulupäivä -hankkeesta positiivisia kokemuksia

Julkaistu

Eheytetty koulupäivä -hankkeesta positiivisia kokemuksia Lehdistötiedote 5.10.2005

Kouluikäiset lapset joutuvat monissa perheissä viettämään paljon aikaa ilman aikuisten läsnäoloa lyhyiden koulupäivien ja vanhempien työssäkäynnin vuoksi. Kansainvälisten tutkimusten mukaan yksinololla on monia epäsuotuisia vaikutuksia lasten kehitykselle. Myös Suomessa keskustelua koululaisten pitkistä yksinäisistä iltapäivistä on käyty jo pitkään. Sitran rahoittamassa Eheytetty koulupäivä -projektissa kehitettiin koulukeskeistä toimintamallia, jossa koulupäivän rakenne on uudistettu ja harrastustoimintaa tarjotaan osana koulupäivää. Eheytettyyn koulupäivään tähtäävillä uudistuksilla pyrittiin vähentämään oppilaiden yksinoloa, tukemaan sosiaalista kehitystä ja luomaan pohja hyville vapaa-ajanviettotavoille. Hanketta toteutettiin seitsemässä peruskoulussa neljällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea luokkatasoilla 1 – 9. Projektista saatiin positiivisia tuloksia. Opettajien ja vanhempien arvioiden mukaan oppilaiden viihtyminen koulussa oli parantunut. Vakava koulukiusaaminen oli vähentynyt ja kodin ja koulun yhteistyö oli tiivistynyt kokeilun kuluessa. Kokonaiskoulupäiväkokeilu heijastui myönteisesti oppilaiden hyvinvointiin, sillä oppilaiden osallistuminen harrastekerhoihin oli yhteydessä opiskelun jatkamishaluihin sekä vähäisempään koulupinnaukseen, muiden kiusaamiseen ja tupakointiin.  Tulokset osoittivat myös, että kouluyhteisön ja vanhempien suhtautuminen koulupäivän uudistamiseen oli hyvin myönteistä. Oppilaiden yksinolo väheni ja harrastaminen siirtyi ilta-ajasta osaksi koulupäivää, jolloin perheiden yhteinen aika lisääntyi. Kun aamu- ja iltapäivätoiminta oli liitetty osaksi koulun toimintaa, näytti se tavoittavan kohderyhmän oppilaat erittäin hyvin. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan oli projektin kokeilukouluissa huomattavasti aktiivisempaa kuin muissa kouluissa, joissa aamu- tai iltapäivätoiminta on järjestetty muulla tavoin. Tämä johtui myönteisistä kokemuksista, joita eheytetty koulupäivä tarjosi lapsille ja perheille. Valvotun toiminnan ja levon lisäksi oppilaille tarjolla oli monipuolista harrastetoimintaa, jota ohjasivat opettajat ja koulun ulkopuoliset kerhonohjaajat. Koulukeskeinen toimintamalli osoittautui myös taloudellisesti edulliseksi. Projekti oli osa valtakunnallista Mukava-hanketta (Muistuttaa kasvatusvastuusta -hanke), jonka ytimessä oli koulupäivän rakenteen uudistus. Hanke ja siihen liittyvä seurantatutkimus toteutettiin vuosina 2002–2005 Jyväskylän yliopistossa professori Lea Pulkkisen johdolla. Hankkeen pääkoordinaattorina toimi rehtori, KT Leevi Launonen. 

Lisätietoja

Professori Lea Pulkkinen: 050 5524 891, lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi

Rehtori, pääkoordinaattori Leevi Launonen: 050 5175851, leevi.launonen@psyka.jyu.fi

Tutkimusjohtaja Timo Hämäläinen, Sitra: 050 502 4900

Viestintäassistentti Jenni Sarolahti, Sitra: 050 372 0828

Julkaisun tiedot Lea Pulkkinen & Leevi LaunonenEheytetty koulupäivä. Lapsilähtöinen näkökulma koulupäivän uudistamiseen. Edita, Helsinki 2005. ISBN 951-37-4447-7 ISSN 0785-8388 (Sitra).Hinta 31 €. Julkaisun myynti Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat. Webcasting Eheytetty koulupäivä -kirjan julkistamistilaisuus on mahdollista katsoa tilaisuuden jälkeen Sitran Internet-sivuilla kohdassa Seminaarit verkossa .  

Mistä on kyse?