archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kriisiaikoina ennakointi yhä tärkeämpää

Taloudellisen kriisin keskellä on uskallettava katsoa yli nykyhetken ratkaisujen ja etsittävä yhteistä tahtotilaa. Suomen kamppaillessa taantumaa vastaan on yhä tärkeämpää hahmottaa tulevaisuuden ratkaisuja. Myös toiveskenaarioita tarvitaan, kun etsitään tulevaisuuden menestystekijöitä. Näitä ratkaisuja pohtii nyt Kansallinen ennakointiverkosto juuri avatussa verkkopalvelussa www.foresight.fi jossa myös kansalaiset voivat osallistua tulevaisuuskeskusteluun.

Julkaistu

Taloudellisen kriisin keskellä on uskallettava katsoa yli nykyhetken ratkaisujen ja etsittävä yhteistä tahtotilaa. Suomen kamppaillessa taantumaa vastaan on yhä tärkeämpää hahmottaa tulevaisuuden ratkaisuja. Myös toiveskenaarioita tarvitaan, kun etsitään tulevaisuuden menestystekijöitä. Näitä ratkaisuja pohtii nyt Kansallinen ennakointiverkosto juuri avatussa verkkopalvelussa www.foresight.fi jossa myös kansalaiset voivat osallistua tulevaisuuskeskusteluun.

– Me kaikki teemme tulevaisuutta joka päivä sanoilla ja teoillamme. Skenaariot muuttuvat itseään toteuttaviksi ennusteiksi silloin, kun ne muuttuvat kollektiivisesti ajattelua ja toimintaa ohjaaviksi. Negatiivisten skenaarioiden ohella tarvitaan ennen kaikkea myös toiveskenaarioita, jotka voivat jalostua yhteiseksi tahtotilaksi, toteaa Teknisten Akateemisten Liiton yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki foresight.fi-sivuston blogissa.

Uutisten kertoessa työpaikkojen katoamisesta, lomautuksista ja talouden taantumasta on entistä tärkeämpää suunnata katse tulevaisuuteen ja etsiä niitä keinoja, joiden avulla suomalaiset yritykset saadaan taas nousuun.

Foresight.fi-sivustolla Petri Kalliokoski Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta visioi esimerkiksi sosiaalisten medioiden ammattisovelluksista mahdollisuuksia suomalaisille kasvuyrityksille. Vasemmistofoorumin Ruurik Holm puolestaan muistuttaa, että taloudellisesta kriisistä nouseminen on ehdottoman tärkeää myös siksi, että jo useamman vuoden tiedossa ollutta ekologista kriisiä ja ilmaston lämpenemistä voitaisiin torjua parhain mahdollisin keinoin. Tämä vaatii kuitenkin ekologis-sosiaalista rakennemuutosta taloudellisessa ajattelussa.

– Erittäin tärkeää parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi sekä ennakoinnin onnistumiseksi on tietoinen pyrkimys ratkaista päätöksenteko-ongelmia yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa. Tällaisten pyrkimysten kannalta sidosryhmien mukaan saaminen on olennaista. Tässä mielessä sosiaaliset mediat, kuten foresight.fi, tulevat olemaan yhä selkeämmin avainasemassa myös ennakoinnissa ja laajojen yhteiskunnallisten ratkaisujen etsimisessä, jatkaa Petri Kalliokoski blogissa.

Foresight.fi -sivustolle on blogien lisäksi koottu tulevaisuusaineistoja sekä kuukausittain vaihtuva ennakointia koskeva teemaesittely. Esittelyt taustoittavat blogikirjoituksia ja nostavat esiin mielenkiintoisia raportteja. Keskustelut ovat kaikkien kommentoitavissa ja sivusto on tarkoitettu niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

– Ennakointi piirtää näkyviin niitä tekijöitä, joita voimme muuttaa. Se nostaa esiin asiat, joista voi ja pitää keskustella. Tulevaisuus ei ole deterministinen vaan asioihin voi vaikuttaa, sanoo ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell Sitrasta.

Foresight.fi on Sitran koordinoiman Kansallisen ennakointiverkoston sivusto. Verkosto liittää yhteen suomalaisia ennakoinnin asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä ja sen tarkoituksena on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet aiempaa ripeämmin päätöksentekijöiden pohdittaviksi, julkiseen keskusteluun sekä tarkemman selvitystyön ja innovaatiotoiminnan kohteiksi.

Lisätietoja

Foresight.fi»
Kansallinen ennakointiverkosto»