archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuluttajien energianeuvonnan hankehaku käynnistynyt

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankehaun, jolla haetaan toteuttajia kuluttajille suunnatulle energianeuvonnalle. Hankkeita rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra.

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankehaun, jolla haetaan toteuttajia kuluttajille suunnatulle energianeuvonnalle.

Neuvonnan tavoitteena on tehostaa energian käyttöä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Neuvonnan aihepiirejä voivat olla esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, rakennusten lämmitystapavalinnat, muut asumisen energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset, kestokulutustavaroiden kuten kodinkoneiden energiatehokkuus ja liikkumisen energiatehokkuus. 

Tukea voidaan myöntää alueellisille tai valtakunnallisille hankkeille. Niiden toteuttajia voivat olla muun muassa kunnat, maakuntien liitot, seurakunnat, energiatoimistot ja muut alueelliset toimijat sekä valtakunnalliset järjestöt.

Hankkeita rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra. Yhteistyöhön osallistuvat myös ympäristöministeriö ja mahdollisesti muut ministeriöt. Hankerahoitukseen on nyt käytettävissä enintään noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kuluttajille suunnattu energianeuvonta on osa ilmasto- ja energiastrategian, kuluttajapoliittisen ohjelman ja energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten toteutusta. Hankkeiden tavoitteena on myös edistää Sitran organisoimana valmistellun energianeuvontamallin toteutusta.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote »
Hakuohjeet Motivan sivuilta »
Hakulomakkeeseen »