archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuluttajille parempaa energianeuvontaa

Motivasta tuli virallisestikin energianeuvonnan koordinaatiokeskus.

Julkaistu

Motivasta tuli virallisestikin energianeuvonnan koordinaatiokeskus

Sitra ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat yhdessä kehittäneet kuluttajien energianeuvontajärjestelmää. Tällä viikolla ministeriö on virallisesti nimennyt Motiva Oy:n energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi. Tätä tehtävää Motiva on jo harjoitellut koordinoimalla Sitran ja TEM:n yhteisiä energianeuvontahankkeita. 

Motivan koordinoiman neuvonnan tärkeä kanava tulee olemaan kuluttajien energianeuvonnan internet-sivusto. Verkkopalvelun kautta löytyvät perustiedot energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista sekä tietoa neuvojista. Lisäksi koordinaatiokeskus tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä tukee neuvontatyötä kentällä.

Kuluttajille on tarjolla osaavaa neuvontaa jo nyt muun muassa käynnissä olevissa työ- ja elinkeinoministeriön sekä Sitran Energiaohjelman tukemissa 14 hankkeessa. Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat opastavat kotitalouksia asumiseen, laitehankintoihin, rakentamiseen, remontointiin ja liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vuoden 2010 alussa käynnistyneiden hankkeiden kautta on tavoitettu jo yli 20 000 henkilöä kautta Suomen. Hankkeissa saatavia kokemuksia hyödynnetään jatkovalmistelussa. Osana jatkotyötä käynnistetään myös uusia neuvontahankkeita. Tavoitteena on täydentää neuvontatoimintaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Koordinaatiokeskuksena toimivan Motivan tehtävänä on varmistaa, että eri toimijoiden käytössä on ajantasaista tietoa ja hyvät työkalut. Koordinaattori myös kerää ja arvioi tietoja neuvonnan vaikutuksista energiankäyttöön. 

Lue lisää käynnissä olevista ja uusista hankkeista »