archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kunnan energiahuollon uudistumishaasteet puhuttivat Ympäristötekniikka 08 -messuilla

Energiasektorin tulee olla uudella tavalla mukana yhdyskuntien kehittämisessä ja aluesuunnittelussa. Uusia energiatehokkuutta parantavia palveluliiketoimintoja tulee arvioida ja kehittää käytäntöön sopiviksi. Sitra haluaa lisätä yhteistyötä energiahuollon ja yhdyskuntien kehittämisen välillä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kuntien energiahuollon uudistumishaasteita pohdittiin Sitran Energiaohjelman järjestämässä seminaarissa Ympäristötekniikka 08 -messuilla. Aihetta lähestyttiin useasta eri näkökulmasta.

Sitran Energiaohjelman johtaja Jukka Noponen peräänkuulutti avauspuheenvuorossaan kunnilta kokonaisvaltaista otetta ja edelläkävijyyttä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.
– Maailmalta löytyy jo toteutettuja esimerkkejä kokonaisista matalaenergiakaupunginosista. Muun muassa Freiburg Saksassa on pystynyt nousemaan eurooppalaiseksi edelläkävijäksi käyttämällä tehokkaasti kaavoitusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelua työkaluna ja kannustamalla edistyksellisiin talo- ja aluekohtaisiin energiaratkaisuihin.
– Eikö meilläkin tulisi mahdollistaa energiatehokkuustavoitteiden sisällyttäminen kaavaratkaisuihin ja lisätä ilmastovaikutusten arviointi osaksi ympäristövaikutusten arviointia, Noponen kysyy.

Vaasan kaupunki on ollut ennakkoluulottomasti mukana kehittämässä energiaomavaraista asuntoaluetta.
– Yhteistyö energia-alan yritysten kanssa sai aikaan ekologiset ja saasteettomat energiaratkaisut Suvilahteen. Hiilidioksidipäästöjen vähennys on jopa 1800 tonnia vuodessa (1,8 milj. kg), projektipäällikkö Keijo Ullakko Vaasan kaupungilta kertoo.
– Matalaenergiaverkosto on kunnille yksi mahdollisuus ratkaista lämmitykseen ja viilennykseen liittyvät ongelmat, toimitusjohtaja Mauri Lieskoski, Mateve Oy:stä täydentää Vaasan kaupungin yhteistyöhankkeen kokemuksia.

Kaukolämpö ja energian yhteistuotanto laajenevat ja kehittyvät maailmalla. Suomi on usein esitetty hyvänä esimerkkinä.
– Meilläkin energiansäästöön on panostettava voimakkaasti. Uudet talot tarvitsevat kovin vähän ulkoista lämpöä ja nykyistenkin rakennusten energian kulutuksen odotetaan reippaasti alenevan. Tästä syystä pääomavaltainen kaukolämpö joutuu uuteen tilanteeseen: lämpöhuolto on optimoitava uudelleen, toteaa tekniikan tohtori Arto Nuorkivi.
– Kunnat suurella rakennuskannallaan ja usein kaukolämpökentän toimijoina ovat tässä merkittävän haasteen edessä: Kuinka rakennusten energiatehokkuutta parannetaan ja kuinka energia niille tuotetaan tulevaisuudessa, Nuorkivi kysyy.

Kuntien energialiiketoiminta on suurten haasteiden edessä. Ilmastonmuutos vaatii uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä, mikä tuottaa isoille kaupungeille logistisia ongelmia, mutta tarjoaa monelle pienelle paikkakunnalle suuria mahdollisuuksia. Nyt on hyvä aika tarkastella liiketoimintamahdollisuuksia uudelleen.
– Selkeitä synergiaetuja on helposti löydettävissä esimerkiksi vesilaitostoiminnassa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on myös energiatehokkaassa kiinteistöjen hoidossa, esimerkkejä löytyy mm. USA:sta, jossa kiinteistöyhtiöt tarjoavat usein muitakin kuin omistajapalveluja, Energiateollisuus Oy:n asiantuntija Matti Nuutila toteaa.

Energiasektorin tulee olla uudella tavalla mukana yhdyskuntien kehittämisessä ja aluesuunnittelussa. Noposen mukaan nyt on otollinen aika miettiä myös energialaitoksen liiketoimintoja ja tutkia mahdollisuuksia erilaisten uusien energiatehokkuutta parantavien palveluliiketoimintojen käynnistämiseksi. Sitra haluaa lisätä yhteistyötä energiahuollon ja yhdyskuntien kehittämisen välillä.

Tapahtuman esitykset »

Jukka Noponen, Energiaohjelman johtaja
Puh. (09) 6189 9430, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?