archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti Tampereen ja Mikkelin strategiatyöhön

Tampereella ja Mikkelissä kokeiltiin menestyksekkäästi kaupunkilaisten osallistumista kunnan omaan strategiatyöhön verkossa toteutetulla kyselyllä.

Julkaistu

Tampereella ja Mikkelissä kokeiltiin menestyksekkäästi kaupunkilaisten osallistumista kunnan omaan strategiatyöhön. Tamperelaiset ja mikkeliläiset osallistuivat tulevaisuuspohdintaan aktiivisesti ja haastoivat tuttaviaan mukaan. Tuloksena saatiin molemmissa kaupungeissa laaja näkemys kaupungin kehittämisestä. Tulevaisuutta luodattiin kysymällä, millainen kaupungin tulee olla vuonna 2020.

Kaupunkien tavoitteena oli saada vankka kansalaismielipide uusien valtuustojen strategiatyön pohjaksi. Haasteen esittivät pormestari Timo P. Nieminen Tampereella ja kaupunginjohtaja Kimmo Mikander Mikkelissä kaupunkien nettisivuilla.  Kuntalaisten osallistuminen strategiatyöhön toteutettiin tulevaisuuspohdintana verkossa, tulokset julkaistiin kaupunkien nettisivuilla ja niitä käytetään kaupunginvaltuustojen strategiakokousten aineistona.

Tampereella kansalaismielipide painotti eniten terveydenhoitoon liittyviä kysymyksiä, joskin myös liikenne ja kaupunkisuunnittelu nousivat tärkeiksi. Nämä myös jakoivat eniten tamperelaisten mielipiteitä. Mikkelissä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset nousivat kärkeen. Mikkeliläisiä puhuttivat kuitenkin määrällisesti eniten elinkeinotoimi, kaupunkisuunnittelu ja hallinto. Ympäristöön liittyvät aiheet jakoivat selkeimmin mielipiteitä.

Tampereen ja Mikkelin tulevaisuuspohdinnat toteutettiin Sitran Kuntaohjelman tuella ja Fountain Park Oy:n verkkotyökalulla.  

Lue Mikkelin kaupungin tiedote aiheesta:
Mikkeliläiset haluavat osallistua aktiivisesti kotikaupunkinsa kehittämistoimintaan » 

Lisätietoja:

Reija Linnamaa, strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki, 040 572 9610
Soile Kuitunen, kehitysjohtaja, Mikkelin kaupunki, 044 794 2010
Tuovi Allén, asiantuntija, Sitra, 09 6189 9404
Ville Tapio, teknologiajohtaja, Fountain Park Oy , 040 590 9385

www.tampere.fi
www.mikkeli.fi