archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntaliitto tutki: Kuntalaiset arvostavat valinnanvapautta entistä enemmän

Kuntaliiton tekemä kuntalaiskysely osoittaa, että kuntalaiset haluavat vaikuttaa palveluihin ja pitävät tärkeänä valinnanvapautta eri palvelujentuottajien välillä. Myös palveluseteli saa vankkaa kannatusta.

Julkaistu

Kuntaliiton tekemä kuntalaiskysely osoittaa, että kuntalaiset haluavat vaikuttaa palveluihin ja pitävät tärkeänä valinnanvapautta eri palvelujentuottajien välillä. Tämä ilmenee halukkuutena käyttää esimerkiksi naapurikuntien palveluja ja palveluseteliä. Valinnanvapauden tärkeyttä korostetaan nyt enemmän kuin vuonna 2004 tehdyssä vastaavanlaisessa kuntalaiskyselyssä.

Palveluseteli saa vankkaa kannatusta

Kuntalaiskyselyssä palveluseteli saa vastaajien selkeän enemmistön kannatuksen. Seteli tarjoaa kuntalaiselle verorahoitteisen mahdollisuuden valita joustavasti julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta korostetaan sitä enemmän, mitä vanhemmasta vastaajasta on kyse. Itsensä yhteiskunnalliselta näkemykseltään oikeistoon sijoittavat korostavat valinnanvapautta enemmän kuin vasemmistolaista näkemystä edustavat. Korkeimman tulotason omaavat ja johtavassa asemassa olevat kuntalaiset kannattavat valinnanvapautta selvästi enemmän kuin pienituloisimmat.

Reilu puolet kuntalaisista (56 %) katsoo, että palvelujen käyttäjien pitäisi saada nykyistä enemmän sananvaltaa palvelujen järjestämisessä. Erityisesti eläkeläiset, naiset ja vähiten koulutetut kuntalaiset toivovat enemmän sananvaltaa palvelujen käyttäjille.

Tutkimukseen osallistui yli 13 000 suomalaista 40 kunnasta.