archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntapäättäjien ekoprofiilit kartoitettu

Palmu Incin Sitralle toteuttama kartoitus nosti esiin neljä erilaista kuntapäättäjien ekoprofiilia.

Julkaistu

Kuntapäättäjät eivät varsinaisesti ole ympäristö- tai ilmastoskeptisiä, mutta päätöksenteossa muut intressit ajavat usein ekologisten valintojen ohi. Ympäristöasioita ajatellaan kunnissa pitkälti siisteyden ja vehreän luonnonmaiseman kautta, mutta todelliset haasteet, kuten kulutuksen ja tuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen ovat vielä taka-alalla.

Palmu Incin Sitralle toteuttamassa kartoituksessa selvitettiin kuntapäättäjien ekoprofiileja. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa pohjaa ekotehokkaiden lähienergiaratkaisujen, biotalouden hybridien sekä lähiruoan edistämiseen.

Ekoprofiileista käy ilmi, että pelkkä vihreä kärki ei pure kuntien päätöksenteossa. Ekologisuus tai vihreä talous ei sellaisenaan aktivoi kuntapäättäjiä toimimaan. Vihreän talouden nähdään kilpailevan kunnille keskeisen taloudellisen elinvoimaisuuden kanssa.  

Ekologinen ajattelu tulisikin linkittää kuntapäättäjien muihin intresseihin, kuten kustannussäästöihin ja uusien elinkeinojen synnyttämisen mahdollisuuksiin.

– Sen sijaan, että ympäristöasiat pidetään erillisenä strategiana, ne tulisi ottaa mukaan poikkileikkaavana kaikkeen päätöksentekoon. Esimerkiksi vihreän talouden ja työpaikkojen välillä on yhteys, joka päättäjiltä jää usein näkemättä, toteaa Sitran johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen.

Lisätietoa selvityksestä sekä kuntapäättäjien ekoprofiileista tästä linkistä » 

Lisätietoja:

Sitran Maaseudun merkityksistä nimensä saaneessa Maamerkit-ohjelmassa (2010-2014) etsitään uusia näkökulmia siihen, millainen rooli maaseudulla voi olla tulevaisuuden suomalaisten hyvässä elämässä ja kestävän kehityksen ratkaisuissa.