archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntien kehittämisen painopiste ydintoimintoihin

Kuntien palvelukeskus -hanke etenee ripein askelin. Tavoitteena on selvittää kesäkuun loppuun mennessä kysymys, olisiko Suomeen mahdollista synnyttää yksi tai useampi valtakunnallinen toimija hoitamaan kuntien tukitoimintoja. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä 19 kaupungin kanssa.

Julkaistu

Kuntien palvelukeskus -hanke etenee ripein askelin

Uutinen 6.4.2009

Sitran Kuntaohjelman yhdeksi keskeiseksi avainalueeksi valittu kuntien tukitoimintojen kehittäminen etenee esiselvitysvaiheesta aktiiviseen työryhmätyöskentelyyn yhteistyössä 19 kaupungin kanssa. Talven aikana tehty esiselvitys osoitti, että kunnat saisivat merkittävää hyötyä yhdistämällä voimiaan tukitoiminnoissa. Tavoitteena on selvittää kesäkuun loppuun mennessä kysymys, olisiko Suomeen mahdollista synnyttää yksi tai useampi valtakunnallinen toimija hoitamaan kuntien tukitoimintoja.

Kuntien tukitoiminnoiksi laskettavat talous-, henkilöstö ja ICT -palvelut työllistävät noin 12 500 henkeä ja niiden kustannukset kunnille ovat noin 1,1 miljardia euroa. Esiselvityksen mukaan kunnat voisivat saavuttaa merkittäviä kustannus – ja tuottavuushyötyjä järjestämällä tukitoimintonsa yhteisen valtakunnallisen palveluketjun kautta. Tällä hetkellä tukipalvelut on pääsääntöisesti järjestetty kunnan omana tuotantona.
 
Järjestelyn tavoitteena on, että kunnat pystyisivät vapauttamaan voimavarojaan hallinnosta ydintoimintoihinsa, esimerkiksi resurssipulasta kärsivään hoivatyöhön. Tukitoimintojen keskittämisellä ja uudelleenjärjestelyllä voisi esiselvityksen mukaan olla positiivinen vaikutus myös henkilöstön osaamiseen sekä työtyytyväisyyteen.

Suunnittelutyö jatkuu kahdella rintamalla, valmiita pohjaehdotuksia ei ole

Esiselvityksen tuloksena päädyttiin yhdessä mukana olleiden kaupunkien kanssa jakamaan tukipalvelut jatkovalmistelussa toimintojen erilaisen luonteen vuoksi kahteen kokonaisuuteen: ICT-palveluihin ja talous- ja henkilöstöhallintopalveluihin.

Sitralla ei ole työn tässä vaiheessa pohjaehdotusta palvelukeskuksen toimintatavasta, sijainnista tai omistajuudesta, vaan suunnittelutyö tehdään kuntien kanssa yhdessä. Halukkaita, jo aiemmin kiinnostuksensa osoittaneita kuntia pyydettiin nimeämään edustajansa neljään eri aiheiden ympärillä ICT- toimintoja selvittelevään asiantuntijaryhmään. 19 aktiivista kuntaa on ilmoittautunut mukaan työhön.

Tavoitteena on saada aikaan konkreettinen ehdotus siitä miten mahdollinen yhteinen valtakunnallinen palveluketju voisi toimia. Neuvottelut kuntien kanssa aloitetaan heti alkusyksystä, ja silloin keskusteluun kutsutaan kaikki Suomen kunnat, ei vain valmisteluvaiheessa mukana olleet.

Talous- ja henkilöstöhallintopalveluja koskeva hanke alkaa toukokuun alkupuolella sen jälkeen kun sitä koskeva esiselvitys valmistuu. 

Suunnittelutyö jatkuu huhtikuun aikana Kuntaliiton ja seuraavien kaupunkien kanssa: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna , Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.  

Lisätietoa

Kimmo Haahkola, toimialajohtaja, puh. (09) 6189 9229
Antti Kivelä, ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9265