archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntien palvelukeskusten valmistelukomitean työ käyntiin

Kuntien palvelukeskusten valmistelukomitean kokous pidettiin 9.6.2010 Sitrassa. Kokouksessa oli mukana 29 kuntatoimijaa, joista 11 osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla. Valmistelukomitean toiminta on tarkoitus saada nopeasti käyntiin, jotta Kuntien palvelukeskusten perustamisasiakirjat voidaan saattaa loppuun ja varmistaa yhtiöiden käynnistyminen.

Julkaistu

Uutinen 11.06.2010

Kuntien palvelukeskusten yhteinen valmistelukomitean kokous pidettiin 9.6.2010 Sitrassa. Kokouksessa oli mukana 29 kuntatoimijaa, joista 11 osallistui kokoukseen etäyhteyden avulla. Jatkossa molemmilla palvelukeskuksilla on omat valmistelukomiteat. Näiden toiminta on tarkoitus saada nopeasti käyntiin, jotta Kuntien palvelukeskusten perustamisasiakirjat voidaan saattaa loppuun ja varmistaa yhtiöiden käynnistyminen.

Ensimmäisessä valmistelukomitean kokouksessa Kuntaohjelman johtaja Antti Kivelä esitteli komitean roolin, kokousten aikataulun ja niiden keskeiset sisällöt. Valmistelukomitean roolina on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen. Aiemmin 26.8. suunnitelluksi pidettävää yhtiöiden perustamiskokousta päätettiin siirtää syyskuun puolenvälin paikkeille Sitran esittämään uuteen ajankohtaan. 

Valmistelukomitean neljä työryhmää

Valmistelukomiteassa esitettiin perustettaviksi Henkilöstö, ICT Palvelut ja organisaatio, THH Palvelut ja organisaatio sekä Toimitusjohtajan valinta -työryhmiä, joiden toiminnan Sitra organisoisi yhdessä kuntatoimijoiden edustajien kanssa. Kuntatoimijat nimeävät edustajat näihin työryhmiin, joissa olisi noin 10 henkilöä, paitsi toimitusjohtajien valinnan valmisteluun riittäisi 3-4 henkilön työryhmä. Valmistelukomitean jäseninä ovat toistaiseksi kaikki aiesopimukseen liittyneet kuntatoimijat. Aikataulullisesti tavoitteena on kesäkuun aikana organisoida valmistelukomitea ja sen alatyöryhmät.

Kuntien palvelukeskusten yhtiöiden perustamisesta kiinnostuneiden määrä on ylittänyt alkuperäiset odotukset. Antti Kivelän mukaan on tärkeä tehdä seudullista selvitystä, jotta kunnat voivat tuoda esiin omia vahvuuksiaan osaamiskeskusten ja osaamisverkostojen rakentamiseksi. Valmistelukomitean päätöksen mukaan yhtiöiden perustamisen valmistelu tehdään rinnakkain sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Kuntatoimijat muodostavat alueelliset valmisteluryhmät sekä esittävät valtakunnallisiin työryhmiin jäsenet 18.6 puoleen päivään mennessä.

Valmistelukomitea päätti, että kuntienpalvelukeskusten osakkeiden merkintähinta säilyy 1 euro/kuntalainen -tasolla 31.3.2011 saakka, jonka jälkeen se nousee 3 euroa/kuntalainen. Komitea päätti myös poistaa äänivaltarajauksen yhtiöjärjestyksistä.

Keskustelu jatkuu sosiaalisessa mediassa

KPK – Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja kaikki kiinnostuneet voivat vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Kimmo Haahkola, puh. 050 380 8603

KPK-palvelukeskusten keskusteluareenat avattu sosiaalisessa mediassa – tervetuloa osallistumaan!