archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntien palvelutuotannon tehostaminen edellyttää kokonaisvaltaista sitoutumista muutokseen

Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöt ja virkamiehet kokoontuivat Muutoksen avaimet -seminaariin.

Julkaistu

Tiedote 8.12.2005

Kuntien peruspalveluiden organisointia on uudistettava, jotta palveluiden tuotantoon saadaan lisää tehokkuutta. Suurimmat paineet kohdistuvat terveydenhuollon puolelle, jossa palveluiden kysyntä kunnissa kasvaa käytettävissä olevia rahoitusresursseja nopeammin. Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöt ja virkamiehet kokoontuivat torstaina 8.12.2005 Muutoksen avaimet -seminaariin Helsinkiin keskustelemaan palvelutuotannon uusista muodoista. Muutoksen avaimena kokonaisvaltainen kehittäminen Kuntien rahoitusta koskeva huoli on aito, totesi uudistamisen lähtökohdista puhunut johtaja Jukka Pekkarinen Palkansaajien tutkimuslaitokselta. Väestön ikärakenteen muutoksesta selviäminen edellyttää koko palvelujärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Pekkarinen nimeää kolme tärkeää muutoksen avainta. On selkeytettävä valtio-kuntasuhdetta, parannettava peruspalvelujärjestelmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä uudistettava kuntarakennetta.- Näiden kaikkien kolmen kehittäminen tukee toisiaan, mutta mikään näistä kehityslinjoista ei yksinään riitä vastaukseksi peruspalvelujärjestelmän näköpiirissä oleviin haasteisiin, Pekkarinen sanoo. Muutos on lähde uusille innovaatioille Palvelutuotanto innovaatiotoiminnan kohteena on haasteellista. Esimerkiksi terveydenhuollon eri toiminnot punoutuvat pitkiksi hoitoketjuiksi, joiden muuttaminen yhdestä kohdasta saattaa helposti johtaa ongelmiin toisaalla. – Uuden teknologian käyttöönotto sellaisenaan jollain osa-alueella tuo harvoin täyttä hyötyä. Uutta innovaatiota tulee aina katsoa koko toimintaprosessin kannalta, totesi Sitran Terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärvi.Tällainen lähestyminen edellyttää terveydenhuollosta vastuussa olevien kaikkien osapuolten täydellistä sitoutumista muutokseen.  – Terveydenhuollossa uudistusten läpivientiin tuo lisähaastetta se, että toimintatapojen muutokset heijastuvat myös poliittiseen päätöksentekoon. Kuntien luottamus- ja virkamiehillä onkin keskeinen rooli käytännön uudistamistyössä. Muutos on kuitenkin aina hyvä innovaatioiden ja uuden yritystoiminnan lähde. Myös terveydenhuollon tuotekehityspuolesta tulee kunnissa huolehtia entistä paremmin, jos alan uudet innovaatiot halutaan hyödyntää, Hanhijärvi muistuttaa. Seminaari käynnisti Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien luottamus- ja virkamiehille suunnatun koulutusohjelman, jonka tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kunnallisen palvelutuotannon uudistamiseen.  Seminaarin järjestäjät Sitra, Helsingin seudun kauppakamari ja Kuntaliiton koulutusyhtiö Efeko uskovat, että julkisten hyvinvointipalvelujen rahoituskriisi on estettävissä.  Tämä vaatii kuitenkin nopeita ja ennakkoluulottomia toimia kuntien palvelutuotannon organisoimisessa. Koulutusohjelmalla etsitään vastauksia siihen, millä käytännön toimilla palvelujen tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan kunnissa lisätä.Huom. Seminaari on videoitu, ja se on nähtävissä Sitran Internet-sivuilla www.sitra.fi kohdassa Seminaarit verkossa tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, Terveydenhuollon ohjelma, puh. 050 537 8797 

Efeko Oy
Koulutuspäällikkö Jari Koivisto, puh. 010 409 2461, jari.koivisto@efeko.fi 

Helsingin seudun kauppakamari
Johtava lakimies Marko Silén, puh. 050 5484217, marko.silen@helsinki.chamber.fi