archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lainsäädäntötyössä tähdätään parempaan laatuun ja sujuvaan lainvalmisteluun

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa syntynyt lainvalmisteluprosessin ideaalimalli ja hahmoteltu lainsäädäntöpolitiikan ohjaus parantaisivat merkittävästi lainvalmistelun uudistamista.

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hallitus ryhtyy parantamaan lainsäädännön laatua ja tehostamaan lainvalmistelun johtamista. Keinoja lainsäädännön laadun parantamiseksi pohdittiin 31.8. Sujuvampaan lainvalmisteluun -seminaarissa. Seminaarissa esiteltiin lainvalmisteluprosessin ja sen ohjauksen malleja, muun muassa lainvalmisteluprosessin ideaalimalli, jota on testattu kolmessa ministeriössä.  

Hallituksen ohjelmaan sisältyy useita linjauksia lainsäädännön laadusta. Keskeinen väline laadun parantamisessa on tärkeimmät lainsäädäntöhankkeet sisältävä lainsäädäntösuunnitelma, jonka toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ministeriöiden rajat ylittäviin hankkeisiin, lainsäädännön selkeyttämiseen ja vaihtoehtoisten sääntelytapojen lisäämiseen. Lisäksi otetaan käyttöön Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen viitoittamat hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytavat.  

 

 

  • Lainvalmistelutyön sujuvoittamiseen tähtäävä hanke sopii hyvin Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteisiin, toteaa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta. ­
  • Hankkeessa syntynyt lainvalmisteluprosessin ideaalimalli ja hahmoteltu lainsäädäntöpolitiikan ohjaus parantaisivat merkittävästi lainvalmistelun uudistamista. Nämä työkalut yhdenmukaistaisivat lainvalmistelua ministeriöissä, selkiyttäisivät lainvalmistelun päätöksentekoa ja hyödyntäisivät yhdenmukaisempia tietojärjestelmiä. Hankkeen seuraava vaihe on osaamisen kehittäminen, kertoo Kostiainen.   

Lisätietoja

Oikeusministeriön tiedote 31.8.2011 »   
Seminaarin aineisto sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen verkkosivuilla » 

Keskustelua Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman sosiaalisen median sivustoilla: www.uusijohtajuus.fi 

Ylijohtaja Pekka Nurmi, Oikeusministeriö
Puh. (09) 160 67670, 050 514 8755  

Neuvotteleva virkamies Maija Salo, Oikeusministeriö
Puh. (09) 160 67969, 050 322 6171

Johtava asiantuntija Sari Heinonen, Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 045 262 4930, etunimi.sukunimi@sitra.fi   

Mistä on kyse?