archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lainvalmisteluun kehitettiin uusi prosessimalli

Maamme hallitus arvioi strategia-asiakirjassaan lainvalmistelun laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumista hallituskauden puolivälissä 2009. Hallituksen tavoitteiden toteutumisen todettiin olevan puutteellista useilla osa-alueilla. Ministeriöiden arvioiden mukaan lainvalmisteluun käytetään keskimäärin ainoastaan noin 7 % ministeriöiden henkilöstön työpanoksesta.

Julkaistu

Uutinen 25.11.2010

Maamme hallitus arvioi strategia-asiakirjassaan lainvalmistelun laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumista hallituskauden puolivälissä 2009. Hallituksen tavoitteiden toteutumisen todettiin olevan puutteellista useilla osa-alueilla. Ministeriöiden arvioiden mukaan lainvalmisteluun käytetään keskimäärin ainoastaan noin 7 % ministeriöiden henkilöstön työpanoksesta. Ajan ja henkilöstön puutteella on useita käytännön seurauksia. Hallituksen seuraamista lainvalmisteluhankkeista yli puolessa valmistelun eteneminen on hidastunut alkuperäiseen aikatauluun verrattuna ja hallituksen eduskunnalle etukäteen ilmoittamista lakiesityksistä jopa 40–50 % jää puolivuosittain antamatta. Lisäksi oikeusministeriöön tarkastettaviksi lähetettyjen lakiesitysten lakitekninen laatu on heikentynyt.

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaan kuuluvan oikeusministeriön Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen väliraportti ”Mallia lainvalmisteluun” valmistui. Kehitystyöhön osallistuivat myös sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Väliraportissa kuvataan lainvalmisteluprosessin ideaalimalli, joka on havainnollinen kuvaus hyvien käytäntöjen mukaisen lainvalmistelutyön vaiheista ministeriöissä.

Väliraportissa esitetään myös alustavia ideoita konserniohjauksesta, jolla pyritään parempaan valtioneuvostotasoiseen kokonaisuuksien hallintaan lainvalmistelussa. Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen tavoitteena on parantaa lainvalmistelun laatua ja tuottavuutta. Tarkoituksena on ottaa käyttöön uudistettu lainvalmisteluprosessin malli ja parantaa keskeisten toimijoiden osaamista. Hanke jatkuu seuraavaksi uuden prosessinmallin käytäntöön soveltamisella ja osaamisen kehittämisellä. 

Liitteet

Lainvalmistelun työvaiheiden malli uudistettiin (tiedote 18.11.2010)
80/2010 Mallia lainvalmisteluun. Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen I väliraportti