archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

LED-toimialan kehityspäivä Sitrassa 10.5.2010

Sitran Energiaohjelma kokosi Suomen hieman yli 20 LED-LED-teknologiaa soveltavasta yrityksestä 18 keskustelemaan ja tuomaan liiketoiminnan ja koko toimialan kehittämisen kannalta keskeisiä asioita yhteiseen pohdintaan.

Julkaistu

Energiaohjelma valmisteli ja toteutti LED-teknologiaa soveltaville yrityksille kehityspäivän Sitrassa 10.05.2010. Tapahtuma sai suopean vastaanoton alan yritysten keskuudessa. Suomen hieman yli 20 LED-yrityksestä 18 oli paikalla keskustelemassa ja tuomassa liiketoiminnan ja koko toimialan kehittämisen kannalta keskeisiä asioita yhteiseen pohdintaan.

Tilaisuudessa pohdittiin ensin LED-teknologian valmiuksia eri sovelluksiin ja sitten toisin päin: eri sovellusten valmiuksia LED-teknologiaan. Näistä kuultiin alustuksia Aalto yliopiston, MTT:n, Liikenneviraston ja Jyväskylän kaupungin asiantuntijoilta. Erityisessä fokuksessa oli julkisen ulkovalaistuksen ja kasvihuonekäytön sovellukset. Tilaisuuden varsinainen keskipiste oli yrittäjyydessä, suomalaisen LED-klusterin luomisessa, liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisessä markkinassa ja siihen vastaamisessa.

Tilaisuus ja sitä ennakoinut selvitystyö ilmensivät selkeästi sen, että suomalainen alan teknologian ja liiketoiminnan osaamisen summa on sinänsä merkittävä, mutta osaaminen on pirstoutunut hyvin pieniin yrityksiin. Alalla on pari tutkimusmielessä korkean teknologian osaajaa ja muut ovat enimmäkseen tuoteliiketoimintaan tähtääviä soveltajia. Yhteistyön ja kommunikoinnin tiivistäminen yritysten, tutkimuslaitosten, rahoittajien ja markkinarajapinnan kesken on alue, jossa on paljon kehitettävää.

Aika on tässä liiketoiminnassa kriittinen tekijä sikäli, että energiatehokkuuden vaatimus on käynnistänyt valtaisan globaalin markkinan, johon LED-teknologia antaa hyvän vastauksen. Yritysten kannalta on olennaista päästä nopeasti kiinni demonstraatio- ja pilottihankkeisiin keskeisillä sovellusalueilla. Käynnistyvässä uudessa liiketoiminnassa käy usein niin, että aikaisin liikkeellä olevat pilotoijat saavat etulyöntiaseman hetkeä myöhemmin käynnistyvässä isossa markkinassa.

Viranomainen voi omilla uutta teknologiaa kannustavilla päätöksillään merkittävästi vaikuttaa oman maansa uuden yrityskannan muodostumiseen. Rohkeat päätökset ja tilan tekeminen uuden teknologian soveltamiselle ensimmäisten maiden joukossa luo hyvän mahdollisuuden kansainvälisesti menestyvien yritysten muodostumiselle maahan. Sitä vastoin varman päälle viimeiseen asti vanhaan teknologiaan pitäytyminen ei tue uuden teollisuuden syntyä. Tämän suhteen LED-yrittäjät toivovat rohkeampaa Suomea.

LED-teknologia mullistaa valon maailman. Se voi mullistaa myös siihen liittyvät liiketoimintamallit. Miten tietoyhteiskunta tuotteistaa osaamisensa tavalla, joka kestää kilpailussa halpoja sormia vastaan. Myydäänkö tulevaisuudessa ajoväylille valaisimia vai ajo-olosuhteisiin sopeutettua valaistusta? Myydäänkö kasvihuoneyrittäjälle valolähteitä, fotosynteesiin liittyvää osaamista vai kokonaisvaltaisesti optimoituja kasvuolosuhteita? Millä osaamiskokonaisuudella tällainen liiketoiminta mahdollistuu? Muuttuuko markkina kohti valo-operaattoribisnestä? Uusien kestävien liiketoimintamallien kehittäminen ja pilotointi on ensiarvoisen tärkeätä uuden teknologian saranakohdasta puhuttaessa.

Rahoituksen keinoilla voidaan vaikuttaa elinvoimaisten ja kasvukykyisten yritysten syntyyn ja menestykseen. Teknologiarahoituksen, pääomarahoituksen ja markkinatiedon tulisi kohdata yritysten äärellä nykyistä aikaisemmin. Kaupallistamisen arvoisen tiedon hävikkiä syntyy helposti sellaisessa prosessissa, jossa hanketta arvioidaan ensin teknisin meriitein ja vasta myöhemmin liiketoiminnallisin kriteerein. Syntyy helposti alikriittisiä yrityksiä, jotka eivät alkurahoituksesta huolimatta ylitä markkinakynnystä.

Saadusta yrittäjien palautteesta päätellen LED-liiketoiminnan kehityspäivä koettiin tarkoituksenmukaiseksi ja siihen kohdistuu odotuksia myös jatkon osalta. Varhaisen vaiheen yritysten piirissä ennakoivalla toimialasparrauksella ja klusteroinnilla voidaan vaikuttaa kasvuyritysten muovautumiseen.

Mistä on kyse?