archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Liikennerevoluutio tähtää ajattelun ja toimintatavan muutokseen

Julkishallinnon johtamisohjelmassa halutaan vahvistaa ja kehittää julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoa. Yhteistyössä neljän ministeriön (LVM, VM, TEM ja YM), Liikenneviraston, Trafin, Tivit Oy:n ja RYM Oy:n kanssa käynnistetty Liikennerevoluutio-kehitysohjelma on konkreettinen kokeilu siitä, miten voidaan toteuttaa merkittävä muutos laajassa toimijakentässä ja tehdä rakentavaa yhteistyötä yli perinteisten rajojen. Ohjelma tavoitteena on levittää hyväksi havaittuja

Kirjoittaja

Mervi Porevuo

Julkaistu

Uutinen 10.2.2011  

Julkishallinnon johtamisohjelmassa halutaan vahvistaa ja kehittää julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoa. Yhteistyössä neljän ministeriön (LVM, VM, TEM ja YM), Liikenneviraston, Trafin, Tivit Oy:n ja RYM Oy:n kanssa käynnistetty Liikennerevoluutio-kehitysohjelma on konkreettinen kokeilu siitä, miten voidaan toteuttaa merkittävä muutos laajassa toimijakentässä ja tehdä rakentavaa yhteistyötä yli perinteisten rajojen. Ohjelma tavoitteena on levittää hyväksi havaittuja kokemuksia, malleja ja työskentelytapoja laajemminkin julkishallintoon, jotta sen sen toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. 

Ajatuskartasta suuntaa uudelle toimintatavalle

Yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien, kehittäjäorganisaatioiden ja muiden keskeisien sidosryhmien edustajista koottu 24 hengen tiimi kokoontuu neljästi kevään mittaan intensiiviseen työpajatyöskentelyyn luomaan ajattelukarttaa. Heidän tehtävänään on yhdessä ideoida ja kehittää liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun pohjaksi uutta ajattelu- ja toimintatapaa, mitä lähdetään konkreettisesti kokeilemaan tämän vuoden toukokuussa erilaisissa pilottihankkeissa.

Tunnelma ensimmäisessä, 17.-19.1.2011. pidetyssä työpajassa oli innostunut ja odotusta täynnä.  Ensimmäisessä työpajassa ”Nykytilan analyysi ja mahdollisuuksien tunnistaminen” luotiin vankka perusta tulevalle työskentelylle. Työpajassa keskusteltiin vilkkaasti liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun nykytilasta ja uuden ajattelun mahdollisuuksista, tarkennettiin yhteisen työskentelyn tavoite ja ideoitiin sisältöä ja muotoa ajatuskartalle. 

Ajatuskartta-prosessin tulokset julkistettiin medialle ja sidosryhmille 27.4.2011.
Lue lisää Liikennerevoluutio-kehitysohjelmasta.


Mistä on kyse?