uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

LIKSA-rahoituspalvelu päättyy vuoden 2006 lopussa

Sitra ja Tekes tulevat jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota alkavien ja kasvuun pyrkivien yritysten liiketoimintasuunnitelmien laatuun.

Julkaistu

Tekesin ja Sitran yhteinen LIKSA eli liikeidean kehittämiseen tarkoitettu erityisrahoitus päättyy vuoden 2006 lopussa. Kummatkin organisaatiot tarjoavat ja kehittävät tilalle uusia rahoituspalveluja sekä alkaville yrityksille että yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

LIKSA-rahoituksen kysyntä on asteittain laskenut, mikä on johtunut muiden aloittaville yrityksille suunnattujen rahoituspalvelujen kehittymisestä.

Tekes rahoittaa liiketoimintaosaamisen kehittämistä tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Tekes tulee uudistamaan alkaville yrityksille suuntaamiaan rahoitusta ja palveluja. Ensi vuoden aikana tästä uudistuksesta kerrotaan tarkemmin. Jatkossa liikeidean kehittämiseen voi hakea muun muassa valmistelurahoitusta.

Tekes ja Sitra tulevat jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota alkavien ja kasvuun pyrkivien yritysten liiketoimintasuunnitelmien laatuun.

LIKSA-palvelulla on jalostettu 165 uutta liiketoimintasuunnitelmaa

Viiden toimintavuoden aikana LIKSA-rahoitus on ollut luomassa uutta ajattelutapaa korostaen hyvän liiketoimintasuunnitelman merkitystä sekä yrityksen kehitykseen että pääomarahoituksen hankkimiseen.

Toimintakauden aikana on arvioitu yli 600 liikeideaa, joista liiketoimintasuunnitelman jalostamiseksi on rahoitettu 165. Rahoitetuista yrityksistä noin 40 % sai ensisijoituksen Sitran INTRO-foorumilta. Pääosa rahoituksesta tuli bisnesenkeleiltä ja yksityisistä rahastoista, julkisten sijoittajien täydentämänä. Lisäksi moni LIKSA-rahoitettu yritys menestyi hyvin muilla ensisijoitusmarkkinoilla.

YritysSuomi-palvelusta apua myös alkaville yrittäjille

Yritys-Suomi-verkkopalvelu on tie yrityksen julkisiin palveluihin. Se kertoo, millaista apua yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Tämän palvelun tuottamisessa ovat mukana myös Sitra ja Tekes.

Lisätietoja

Teknologiajohtaja Heli Kukko, Liiketoimintaosaaminen Tekes
Puh. 010 605 5776, Gsm 050 5577 776, etunimi.sukunimi@tekes.fi

Johtaja Risto Kalske, PreSeed-rahoitus, Sitra
Puh. 09 6189 9412, Gsm 050 368 4054, etunimi.sukunimi@sitra.fi

www.tekes.fi »
www.sitra.fi »
www.yrityssuomi.fi »