archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Low2No: Hyvän kaupunkielämän pyöreä pöytä kokosi yhteen sidosryhmät ja kaupunkiaktiivit

Sitra yhdessä Demos Helsingin kanssa kutsui joukon sidosryhmiä keskustelemaan hyvän kaupunkielämän liikeideoiden edistämisestä kaupunkiaktiivien kanssa Low2No:n hengessä. Pyöreän pöydän tapahtuma järjestettiin 20.9.2011 Jätkäsaaren Huutokonttorilla.

Julkaistu

Sitra yhdessä Demos Helsingin kanssa kutsui joukon sidosryhmiä keskustelemaan hyvän kaupunkielämän liikeideoiden edistämisestä kaupunkiaktiivien kanssa Low2No:n hengessä. Pyöreän pöydän tapahtuma järjestettiin 20.9.2011 Jätkäsaaren Huutokonttorilla.  

Onnellinen ja kestävä kaupunkiasuminen on energiatehokkaita taloja, älykkäitä sähköverkkoja ja vähähiilisiä liikennejärjestelmiä. Mutta yhtä lailla se on porukoita, yksilöitä ja yrityksiä, jotka yhdessä rakentavat kaupungeista kauniimpia, joustavampia, tyydyttävämpiä ja ekologisempia.  

Kestävän rakentamisen ja kaupunkielämän viestit nousevat Low2No-hankkeen kestävyyden tavoittelusta. Sitra pyrkii herättämään kiinnostusta ja keskustelua kestävän kaupunkikehityksen malleista, osoittaa miten asumiseen liittyvät elämäntavat vaikuttavat energiankulutukseen ja ilmastopäästöihin sekä miten Low2No-malli mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat.  Kaupunkikehittämisessä on kyse paljon muustakin kuin rakennusneliöiden kilpailutuksesta ja optimoinnista. Hanke rakentaa ja tekee näkyväksi kysynnän kestävän elämäntavan mukaiselle asumiselle ja aktiiviselle kaupunkilaiselämälle. Demos Helsinki ja Sitra toteuttivat kesällä 2010 strategisen suunnittelun Low2No-leirin – jossa hyvän kaupunkilaisuuden asiantuntijat ja aktivistit kehittivät uusia konsepteja, joilla lisätään kaupunkielämän houkuttelevuutta ja kestävyyttä. Konseptit liittyvät mm. asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja palveluihin.  

20.9.2011 sidosryhmät kutsuttiin pyöreän pöydän ääreen yhdessä Low2No-kaupunkiaktiivien kanssa työstämään yhdessä ajatuksia eteenpäin. Keskustelun avaukseksi viisi urbaanien tekijöiden ryhmää esitteli yritys- tai tuoteideansa:  

Ab Hukkatila Oy on kiinteistökehitysyhtiö, joka herättää kaupunkien hukkatilat eloon. Se avaa tyhjät korttelit, parkkipaikat, ankeat asemat, takapihat, kellarit, varastoalueet, vanhat pannuhuoneet jne. inhimilliselle ja kestävälle toiminnalle, joka tarvitsee tilaa. On mahdollista vähentää hiilipäästöjä hyödyntämällä  kaupungin käyttämättömiä tai alikäytettyjä neliö- ja kuutiometrejä – näihin voivat kuulua myös esim. toimistorakennukset toimistoaikojen ulkopuolella sekä tontit joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut. Asiakkaina ovat omistajat sekä tilojen tarvitsijat.  

100 tietä Eedeniin on osuuskunta, joka tekee urbaanista ruoantuotannosta liiketoimintaa. Pasilan veturitalleille tulee Suomen ensimmäinen kaupunkiviljelykeskus, jossa gastronomia, markkinapaikka, kasvatus, tutkimus ja kehitys, näyttelytoiminta, vihreä yrittäjyys, konsultointi ja kasvihuone kohtaavat. Tavoitteena on laajentaa toimintaa muihin kaupunkeihin sekä Venäjälle ja Eurooppaan.  

Aquaponics Finland edustaa uudenlaista tapaa tuottaa lähiruokaa. Kyseessä on täydelliseen ravintokiertoon perustuva tapa tuottaa kasviksia ja kalaa, mikä kuluttaa jopa 70% vähemmän energiaa kuin tavanomaisessa tuotannossa. Tuotantotapaa voidaan toteuttaa lähinnä pienissä yksiköissä, kuten kodeissa ja kouluissa.  

School of Activism luo kansainvälisiä luovien tekijöiden verkostoja. Se järjestää esim. mentoreille, aktivisteille, yrityksille, yhteisöille ja kouluille työpajoja, joissa opitaan yhdessä ja ratkaistaan paikallisia ongelmia. Kaikki dokumentoidaan ja jaetaan verkossa. Yrityksille tämä tarjoaa kumppaneita ja liikeideoita, julkiselle sektorille uusia toimintamalleja.  

Pukuhuone.fi uskoo vaatteiden eettiseen ja ekologiseen kulutukseen – ”vaatteet ovat seuraava ruoka”. Käytetylle vaatteelle, jolla on tarina, voi olla kysyntää. Pukuhuone.fi on verkkopalvelu, joka auttaa meitä kehittämään omaa tyyliämme tarjoamalla inspiraatiota sekä kanavan hyvien toimijoiden luokse – kauppoihin, lainauspaikkoihin, huoltopalveluihin, säilytykseen jne. Kyse on siis myös kulttuurisesta muutoksesta.  

Pyöreän pöydän tilaisuudessa luotiin kumppanuussuhteita sidosryhmien ja start-up yritysten välillä liikeideoiden toteuttamiseksi.