archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luonnonvarastrategian valmistelu käynnistyy – vetäjäksi Sirkka Hautojärvi

Suomi tarvitsee yhteisen näkemyksen keinoista, joilla luonnonvaroihin perustuva hyvinvointi turvataan tulevaisuudessa.

Julkaistu

Luonnonvarojen lisääntyvä käyttö ja siitä aiheutuvat kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn haasteet koskettavat laajasti niin kansainvälistä yhteisöä kuin suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämääkin. Suomi tarvitseekin yhteisen näkemyksen keinoista, joilla luonnonvaroihin perustuva hyvinvointi turvataan tulevaisuudessa.  

Sitran koordinoiman kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun tavoitteena on luoda visio luonnonvarojen käytölle ja sen ohjaukselle, asettaa sitä tukevat tavoitteet sekä johtopäätösten perusteella laatia ehdotukset toimenpiteiden aikatauluiksi ja vastuutahoiksi. Uutta näkökulmaa luonnonvarakysymyksiin tuodaan tarkastelemalla eri luonnonvaroja yhteisessä viitekehyksessä.  

– Otimme vastaan pyynnön luonnonvarastrategian koordinoinnista, koska asia on kansallisesti erittäin tärkeä eikä hankkeelle löytynyt yhtä selkeää vastuutahoa. Puolueettomana toimijana Sitran on helppo kutsua eri toimijat saman pöydän ääreen, Sitran asiamies Mikko Kosonen kertoo.  

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Sirkka Hautojärvi, joka jää syyskuun alussa eläkkeelle ympäristöministeriön kansliapäällikön tehtävästä.  

– Luonnonvarojen kestävä käyttö on tavoite, johon pääsemiseksi maailma tarvitsee reseptejä. Suomen on hyvä olla eturintamassa niitä kehittämässä. Tämä on tärkeää Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta, Hautojärvi sanoo.  

Ohjausryhmän muut jäsenet ovat kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä, kansliapäällikkö Erkki Virtanen työ- ja elinkeinoministeriöstä, puheenjohtaja Tarja Cronberg Suomen kestävän kehityksen toimikunnasta, puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen luonnonvarainneuvostosta, pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta, puheenjohtaja Michael Hornborg MTK:sta, johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta sekä pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitosta. Ohjausryhmä aloittaa työnsä kesäkuussa.  

Kansallisen luonnonvarastrategian valmisteluun osallistuu ohjausryhmän lisäksi myös noin 15 – 20 hengen työryhmä, joka aloittaa työskentelynsä lokakuussa. Strategiatyö käynnistyy syksyllä ryhmien yhteisellä opintomatkalla Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.  

Työn tulokset luovutetaan pääministeri Matti Vanhaselle keväällä 2009.  

Lisätietoja

Projektinjohtaja Eeva Hellström, puh. 09 6189 9276 tai 050 351 2412, sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi