archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maakuntakeskuksille kaavaillaan keskeistä roolia kuluttajien energianeuvonnassa

Kuluttajat kaipaavat tietoa energia-asioista, mutta kokevat luotettavan ja puolueettoman tiedon löytämisen ongelmaksi. TEM:n ja Sitran rahoittamassa hankekokonaisuudessa on testattu erilaisia neuvontakonsepteja, joiden pohjalta Suomeen on tarkoitus luoda koordinoitu energianeuvonnan järjestelmä. Maakuntakeskuksia kannustetaan käynnistämään alueellista toimintaa yhdessä maakuntaliittojen, paikallisten ja alueellisten osaajien sekä vakiintuneiden energianeuvonnan valtakunnallisten toimijoiden kans

Julkaistu

Kuluttajat kaipaavat tietoa energia-asioista, mutta kokevat luotettavan ja puolueettoman tiedon löytämisen ongelmaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamassa hankekokonaisuudessa on testattu erilaisia neuvontakonsepteja, joiden pohjalta Suomeen on tarkoitus luoda koordinoitu energianeuvonnan järjestelmä. Maakuntakeskuksia kannustetaan käynnistämään alueellista toimintaa yhdessä maakuntaliittojen, paikallisten ja alueellisten osaajien sekä vakiintuneiden energianeuvonnan valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmän vaiheita ja tulevaisuuden palvelumuotoja esiteltiin torstaina 24.11.2011 Helsingissä järjestetyssä Energianeuvonnan vuosipäivässä. Suunnitteilla on toimintamalli, jossa neuvontaa tarjotaan internetissä, sähköpostitse ja puhelimitse sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Palvelua pitää saada vaivattomasti ja mielellään paikalliset olosuhteet huomioiden.

Tavoitteena on, että maakuntien keskuskaupungit ottaisivat keskeisen roolin koko maakunnan alueella. 

– Monet maakuntakeskukset ovat olleet pilotoinnissa mukana suoraan tai välillisesti. Lisäksi lähes kaikki maakuntakeskukset ovat liittyneet kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa ne ovat sitoutuneet energiansäästöön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyvän tiedon välittämiseen myös kuntalaisille ja yhteisöille, neuvotteleva virkamies Erkki Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Koordinoituun neuvontaan vuonna 2012

Palvelun tuottamiseen maakunnissa on erilaisia vaihtoehtoja. Tavoitteena on saada keskeiset alueelliset ja paikalliset osaajat osaksi neuvontapalveluja. Myös hyväksi todettuja energianeuvontaa tarjoavia valtakunnallisia toimijoita kannattaa hyödyntää palvelun toteutuksessa. 

– Energianeuvontaa on tarkoitus kehittää siten, että järjestelmä koordinoidaan muiden neuvontapalvelujen, kuten rakennusten korjausneuvonnan, liikkumisen ohjauksen neuvonnan ja maatilojen energiaohjelman sekä energiayhtiöiden tarjoaman neuvonnan kanssa, yksikön päällikkö Päivi Laitila Motiva Oy:stä toteaa.

Koordinoitu energianeuvonta pyritään käynnistämään jo ensi vuoden alkupuolella niissä maakunnissa, joissa on kokemusta ja hyvät valmiudet neuvontapalvelun nopeaan aloitukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on varautunut rahoittamaan neuvonnan koordinointia, valtakunnallisia toimia ja alueellista toimintaa yhteensä noin miljoonalla eurolla vuosittain, mikäli valtion budjettien määrärahat sen sallivat. Myös EU:n rakennerahastorahojen käyttömahdollisuuksia neuvontatoimintaan selvitetään.

Arviointi tarjoaa tukevan pohjan jatkotyölle

Kuluttajien energianeuvontaa on pilotoitu 24 valtakunnallisessa tai alueellisessa neuvontahankkeessa vuosina 2010–2011. Toimintaa koordinoi ja neuvontajärjestelmää kehittää Motiva Oy, jonka työ- ja elinkeinoministeriö myös nimesi valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi joulukuussa 2010.

– Kokonaisuuden kannalta on ollut hyödyllistä edetä kahdella rintamalla testaamalla neuvontakäytäntöjä kentällä ja siirtämällä sieltä saatavia kokemuksia suoraan koordinoidun neuvontajärjestelmän kehittämiseen, toteaa Koordinet Oy:stä PhD. Pirkko Kasanen, joka on syksyn aikana tehnyt laajan arviointityön neuvontapiloteista ja koordinaatiosta.

– Jatkosuunnittelussa on hyvä miettiä, kuinka tuloksellista neuvontatyötä tehneet yhteisöt, kuten energiatoimistot ja järjestöt, kytketään osaksi maakunnallisia neuvontapalveluja. Samoin erilaiset neuvontatavat kannattaa arvioida huolellisesti, jotta käytössä olevista resursseista saadaan mahdollisimman hyvä hyöty. Henkilökohtaista neuvontaa kaivataan, mutta esimerkiksi pysyvien näyttelytilojen rakentaminen ei vaikuta tehokkaalta toimintatavalta, Kasanen sanoo. 

Lisätietoja

Motiva Oy:
Päivi Laitila, yksikön päällikkö, puh. 040 525 5471, paivi.laitila@motiva.fi
Leila Timonen, viestintävastaava, puh. 040 5445 992, leila.timonen@motiva.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto:
Erkki Eskola, neuvotteleva virkamies, puh.  010 606 4812, erkki.eskola@tem.fi

Koordinet Oy:
Pirkko Kasanen, PhD., puh. 0400 413 008 (tavoitettavissa 24.11.), pirkko.kasanen@koordinet.fi

Sitra:
Lue lisää Kuluttajien energianeuvonnasta »