archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

MAISEMA-hankkeet ovat vauhdittaneet kuntia parempaan talouden hallintaan

Kustannusten läpinäkyvyys tuo tarvittavaa lisätietoa perusteltuihin muutoksiin ja menestyvään talouden hallintaan. Viimeisimmät selvitykset tuovat uutta tietoa Joroisten ja Juvan sekä Varkauden terveys- ja hoivapalveluiden kustannusrakenteesta.

Julkaistu

Sitran Terveydenhuollon ohjelman MAISEMA-hankkeet ovat pureutuneet talouden hallintaan noin 30 kunnassa kahden viimeisen vuoden aikana. Kustannusten läpinäkyvyys tuo tarvittavan lisätiedon perusteltuihin muutoksiin ja menestyvään talouden hallintaan. Viimeisimmät selvitykset tuovat uutta tietoa Joroisten ja Juvan sekä Varkauden terveys- ja hoivapalveluiden kustannusrakenteesta.

MAISEMA-hankkeissa käytetty Raision malli on osoittautunut toimivaksi työkaluksi paitsi yksittäisen kunnan, myös alueellisen palvelurakenteen ymmärtämiseksi ja johtamiseksi. Mallin avulla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset on saatu läpinäkyviksi ja eri kuntien kesken vertailukelpoisiksi.

–  Olemme iloisia ja kiitollisia, että saimme mukaamme ison joukon innokkaita ja muutoshalukkaita kuntia. MAISEMA-hanke on tuonut näille kunnille ajantasaisen tiedon terveyskulujen rakenteesta sekä tarjonnut päättäjille konkreettisia keinoja taloudelliseen ohjaamiseen. Seuraavaksi monella kunnalla on edessä saattaa alkuun optimointityö, jotta asiakkaat saavat parempaa palvelua entistä kustannustehokkaammin, Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi sanoo.

–  Oma työmme on testata ja kehittää uusia, entistä toimivampia malleja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. MAISEMA-hankkeissa aloitettua työtä kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden ja kustannusten selvittämiseksi ja ohjaamiseksi jatkaa keväällä 2008 perustettu Kuntamaisema Oy.
 
– Uskomme jatkossa keskittyvämme enemmän muutosjohtamiseen ja sen edistämiseen kunnissa. On ilmeistä, että tukea tarvitaan, sillä kuntia kohtaavat muutokset kohdistuvat koko talouden toiminnan kehittämiseen, ei pelkästään terveydenhuoltoon. Verkostoituminen ja eri tahojen kiinteä yhteistyö on tässä työssä olennaista, Hanhijärvi jatkaa.

Sitrassa vuonna 2009 alkava uusi Kuntaohjelma vastaakin omalta osaltaan myös näihin haasteisiin. Viisivuotisen ohjelman tavoitteena on kehittää kuntapalvelujen tuottamismalleja vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen sekä työvoimapulan asettamiin haasteisiin.

Tieto ohjaa toiminnan optimointiin

Laskennalliseen selvitystyöhön perustuvat MAISEMA-hankkeen viimeiset tulokset ovat valmistuneet Joroisten, Juvan ja Varkauden osalta.

Selvityksissä on keskitytty erityisesti siihen, millä tavalla ja millä kustannuksilla hoito- ja hoivapalvelut, lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottotoiminta sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palvelut on eri kunnissa toteutettu. Joroisten ja Juvan osalta tiedot täydentyvät alkuvuodesta valmistuneeseen Mikkelin seudun selvitykseen.

Tulokset vahvistavat entisestään sitä käsitystä, että palvelukokonaisuuksien ja yksikkökustannusten tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tuo esiin sosiaali- ja terveyspalveluissa vääristymiä, joiden korjaamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ilman että palveluja tarvitsee supistaa tai laatua laskea. Oikein toimivat rakenteet päinvastoin lisäävät laatua. Löydökset vaihtelevat kunnittain, ja toimenpiteet ovat siten myös kunta- tai aluekohtaisia.

Lisätietoa

Sitra
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9440, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Toimialajohtaja Ilmo Parvinen, puh. 050 352 1970, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Kuntamaisema Oy
Toimitusjohtaja Eero Vaissi, puh. 040 4857482, etunimi.sukunimi@kuntamaisema.fi  

www.kuntamaisema.fi
Mikkelin seudun Maisema 1 hanke. Raportti Juvan ja Joroisten tiedoilla täydennettynä (pdf) »
Varkauden Maisema 1 hankkeen loppuraportti (pdf) » 

Varkauden kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pirjo Vainio, puh. 040-719 6387, etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Juvan kunta / JJR
Perusturvan toimialajohtaja, Satu Auvinen, puh. 040-8345223, etunimi.sukunimi@juva.fi