archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Makukoulu leviää myös päiväkoteihin

Aistien avulla ruokamaailmaan –toimintakäsikirjan avulla päivähoidon ammattilaiset voivat ottaa käyttöönsä uusia työmenetelmiä ja käytännön keinoja monipuolisten ruokailutottumusten edistämiseen sekä lasten syömiseen liittyvien pulmien ratkaisemiseen.

Julkaistu

Päiväkoti-ikäiset maistelevat rohkeasti uusia ruokia ja omaksuvat uusia makuja, kun tutustumisen tukena käytetään kaikkia aisteja. Jyväskylän päivähoidon kokemukset on kerätty nyt oppimateriaaliksi muihin päiväkoteihin. Aistien avulla ruokamaailmaan –toimintakäsikirjan avulla päivähoidon ammattilaiset voivat ottaa käyttöönsä uusia työmenetelmiä ja käytännön keinoja monipuolisten ruokailutottumusten edistämiseen sekä lasten syömiseen liittyvien pulmien ratkaisemiseen.

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn tuottama toimintakäsikirja perustuu ranskalaiseen Sapere -menetelmään, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan monipuolisesti kaikkien aistiensa avulla, itse osallistumalla ja omia ruokakokemuksiaan kartuttamalla. Sana ”sapere” on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea ja olla rohkea. Menetelmää on aiemmin käytetty lähinnä koululaisille suunnatuissa Makukoulu-hankkeissa.

Tutustu käsikirjaan Aistien avulla ruokamaailmaan, Sapere-menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja ruokakasvatuksen tukena (PDF) »

(Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.)

Lasten ruokailutottumukset urautuvat jo varhain

Lasten ruokailutottumukset urautuvat jo varhaislapsuudesta lähtien. Päiväkodeissa on huomattu että kiireen vuoksi lapset näkevät entistä vähemmän ruoan valmistusta kotonaan. Ruokailutottumusten muutos näkyy mm. makeiden mehujen ja makeisten menekin kasvuna sekä kasvisten ja hedelmien niukkana käyttönä. Myös suhde syömiseen on muuttunut ja syömisen pulmat tulleet arkipäiväisiksi haasteiksi päiväkoteihin.

– Vanhat keinot eivät enää riittäneet, siksi lähdimme kokeilemaan Jyväskylässä Sapere-menetelmää lasten ruokakasvatuksessa. Lapsissa näkyy luontainen uteliaisuus ruokaan, he ovat innokkaita tunnustelemaan, haistamaan, maistamaan ja kokeilemaan. Suurin osa oppimisesta tapahtuu leikin avulla tutkimalla ja yhdessä tekemällä, kuuntelemme herneitä ja katselemme mitä löytyy tomaatin sisältä. Tärkeää ja kannustavaa on kasvatuskumppanuuden vahvistuminen kotien kanssa. Myönteinen ja luonnollinen suhde ruokaan ja syömiseen saadaan luotua lapsen omilla ehdoilla, lastentarhanopettaja Aila Koistinen kertoo.

Vuoden vaihteessa päättynyt Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA on ollut mukana kokeilemassa erilaisia tapoja, joilla lasten ja nuorten terveyttä voidaan edistää ravitsemuksen keinoin.

– Olemme tukeneet Jyväskylän kaupungin päivähoidossa kertyneen hankkeen kokemusten ja tiedon kokoamista käsikirjaksi, jotta mahdollisimman moni hyötyisi näistä opeista. Aistien hyödyntäminen osana ruokakasvatusta edistää lasten ja perheiden hyvinvointia laajemminkin ja toivomme  käsikirjan tuovan kaivattua tukea ruoka-asioihin varhaiskasvatuksessa. Verkkosivuillamme julkaistu kirja on myös konkreettinen ja oiva apu vanhemmille, jotka kamppailevat päiväkoti-ikäisensä kanssa miten saisivat heidät syömään monipuolisesti, myös erilaisia kasviksia, projektipäällikkö Markku Mikola Sitrasta sanoo.

Toimintakäsikirja

Aistien avulla ruokamaailmaan, Sapere-menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja ruokakasvatuksen tukena -käsikirjan ovat toimittaneet Aila Koistinen ja Leena Ruhanen. Sen on toteuttanut Jyväskylän päivähoitopalvelut yhteistyössä Sapere -hankepäiväkotien henkilöstön kanssa. Suunnitteluun on osallistunut myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemussuunnittelija Arja Lyytikäinen. Sapere-menetelmä on kirjattu Keski-Suomen maakunnallisen terveydenedistämisen suunnitelman hyväksi käytännöksi, jota levitetään päiväkoteihin koko maakunnan alueella.

Lisätietoja

Markku Mikola, projektipäällikkö, Sitra
Puh. 040 771 8030, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Aila Koistinen, lastentarhanopettaja, Jyväskylän kaupunki
Puh. (014) 625 755
Leena Ruhanen, suunnittelija, Jyväskylän kaupunki
Puh. 0400 225 615
Arja Lyytikäinen, ravitsemussuunnittelija
(mukana Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin preventiotyön edustajana)
Puh. 040 580 3501

Kuvapyynnöt ja viestintä:
Aineistoon liittyviä kuvia voi pyytää median käyttöön:
Mira Kankkunen, etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 553 1658.
Viestintään liittyvät kysymykset:
Elina Antila, etunimi.sukunimi@kuule.fi, puh. 040 548 3838.

Mistä on kyse?