archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mediasta vahvempi yhteiskunnallinen uudistaja

Sitran julkaisema raportti <i>Media uudistuvassa yhteiskunnassa </i>käsittelee median roolia yhteiskunnan murroksessa.

Julkaistu

Tiedote 28.9.2006

Sitran julkaisema raportti Media uudistuvassa yhteiskunnassa; Median muuttuvat pelisäännöt käsittelee median roolia yhteiskunnan murroksessa. Juhani Wiion kirjoittaman raportin tavoitteena on ymmärtää median roolia yhteiskunnan rakenteellisissa uudistumisprosesseissa sekä uudistamishankkeissa. Keskeisellä sijalla tarkastelussa ovat uudet yhteiskunnalliset avaukset ja innovaatiot. Raportti on myös ajankohtainen kuvaus tämän päivän muuttuvasta mediasta ja sen uusista toimintamalleista. 

Raportin mukaan median merkitys yhteiskunnan muutoksessa ja sosiaalisissa innovaatioprosesseissa on erittäin keskeinen.  

– Media voi olla yhteiskunnan uudistamisessa joko edistyksellinen tai konservatiivinen, Wiio muistuttaa. Media voi tukea yhteiskunnan uudistamista tuomalla esille uusia, rakentavia näkökulmia ja uutta tietoa. Se voi kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ja paradigmoja. Toisaalta media voi myös hidastaa kehitystä ja asettaa perustellunkin yhteiskunnallisen uudistushankkeen kyseenalaiseksi tai jäädä yhteiskunnallisessa muutostilanteessa taustalle.  

Erityisen tärkeää muutostilanteissa on poliittisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden median kautta saama palaute. Se vaikuttaa suoraan yhteiskunnallisten uudistusten ja yhteiskunnallisten avausten hyväksyttävyyteen ja läpimenomahdollisuuksiin.  

– Media voi toimia journalistisista lähtökohdistaan tinkimättä nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnan uudistumisen edistäjänä. Yhteiskunnallisissa muutostilanteissa toimiminen edellyttää kuitenkin medialta vahvaa osaamista, Wiio sanoo.  

Raportin mukaan markkinaehtoistuminen on mediaan tällä hetkellä sisällöllisesti kaikkein keskeisimmin vaikuttava trendi. Sen seurauksena media medioituu, homogenisoituu, tabloidisoituu ja polarisoituu. Myös digitalisoituminen vaikuttaa kaikkeen viestintään. Wiio jakaa usein esitetyn käsityksen siitä, että varsinainen ”median mannerlaattoja järisyttävä muutos” tulee kuitenkin internetin kautta.  

Mediassa itsessään tapahtuvat muutokset vaikuttavat suoraan median kykyyn ja tapaan toimia yhteiskunnan muutostilanteissa. Median muutos ja digitalisoituminen edellyttävät uudenlaista osaamista, uudenlaista luovuutta, uudenlaisia tuotannollisia rakenteita, uutta sisältötuotannollista osaamista ja myös uudenlaista mediajohtajuutta.  

Raportin mukaan media polarisoituu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Nämä polarisoitumisprosessit ovat päällekkäisiä. Sisällöllinen polarisoituminen merkitsee median entistä selvempää keskittymistä toisaalta markkinaehtoisen journalismin ja toisaalta yhteiskunnallisen journalismin varaan rakentavaan mediaan.  

Rakenteellinen polarisoituminen merkitsee puolestaan median jakaantumista valtamediaan ja muuhun mediaan.  

– Valtamedia asettaa eteemme median suuren näyttämön, jolla esitetään pitkälti se, mikä on yhteiskunnassa kulloinkin huomionarvoista tai tärkeää. Valtamedian ulkopuolelle jäävät mediat muodostavat pienempiä näyttämöitä, Wiio sanoo.  

Yksi raportin keskeisistä väitteistä on, että minkäänlainen yhteiskunnan laajamittainen uudistaminen ei onnistu ilman median suuren näyttämön läsnäoloa.  

Toimenpide-ehdotukset

Raporttiin sisältyy myös kuusi toimenpide-ehdotusta:  

  1. Media otetaan osaksi innovaatiojärjestelmän ja -ympäristön käsitteitä, kun suunnitellaan yhteiskunnallisia kehitystoimenpiteitä. 
  2. Perustetaan eri tahojen yhteistyöhön perustuva akateeminen tutkimushanke, jossa selvitetään tieteellisellä ja syvällisellä tasolla median merkitystä yhteiskunnan kehittämisen kannalta.
  3. Innovaatioyliopistoiksi laskettavien yliopistojen koulutusohjelmiin sisällytetään myös viestinnän perusohjelma. 
  4. Innovaatiojärjestelmän keskeiset toimijat jatkavat innovaatiojournalismin koulutuksen tukemista. 
  5. Journalistikoulutus säilytetään yliopistotasolla sekä viestinnän koulutuksen määrä optimoidaan ja keskitetään erityisesti toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa tehokkaisiin ja laadukkaisiin yksiköihin. 
  6. Eri toimin tuetaan viestinnän koulutuksen ja ICT-koulutuksen yhteistyöhön tähtääviä toimenpiteitä sekä koulutuspolitiikan että käytännön tasolla.  

Lisätietoja  

Median ja viestinnän asiantuntija Juhani Wiio
Puh. 0400 501 707
etunimi.sukunimi@wiio.fi

Tutkimusjohtaja Timo Hämäläinen, Sitra
Puh. 050 502 4900
etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Julkaisun tiedot  

Media uudistuvassa yhteiskunnassa. Median muuttuvat pelisäännöt
Juhani Wiio
Sitran raportteja 65.
Sitra. Helsinki 2006.
ISBN 951-563-528-4 (nid.), ISSN 1457-571X (nid.) 

    Huom. Julkaisua ei voi enää tilata Sitrasta, sillä painetun julkaisun painos on valitettavasti loppunut (4.10.2006). Julkaisu on kuitenkin saatavilla verkosta: lataa julkaisu pdf-muodossa tästä  »