uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Mihin kysymyksiin kansallisen luonnonvarastrategian tulisi vastata?

Vaikuta ja osallistu avoimeen verkkokyselyyn 10.10 mennessä.

Julkaistu

Luonnonvaroihin liittyvät kysymykset ovat laajoja ja haastavia. Mahdollisia näkökulmia on monta. Siksi haluamme jo aivan työn alkuvaiheessa koota näkemyksiä siitä, mihin avainkysymyksiin luonnonvarastrategian pitäisi vastata ja miksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategiaryhmän ensimmäisessä työpajassa. Vastausaikaa on 10.10.2008 asti.
Tilaa tästä linkistä itsellesi kutsu osallistua avoimeen verkkokyselyyn »

Kansallisen luonnonvarastrategian valmistelutyössä pohditaan, millaisin tavoittein ja toimenpitein luonnonvaroihin perustuva monipuolinen hyvinvointi voidaan Suomessa turvata. Strategian laadinnassa keskeiseksi nousevat ennakoiva ja innovatiivinen ote sekä eri toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön. Kokonaisnäkemyksen tarvetta puolestaan korostaa luonnonvarojen tuottamien hyvinvointipalvelujen, niiden käytöstä aiheutuvien vaikutusten sekä eri luonnonvarojen käytön välisten globaalien kytkentöjen kasvava moniulotteisuus.

Strategia laaditaan laajassa yhteistyössä politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen, järjestöjen sekä median edustajien kanssa. Työn tulokset luovutetaan pääministeri Matti Vanhaselle keväällä 2009. Sitra koordinoi strategian valmistelua.

Lisätietoja strategiatyöstä »