archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Monipuolista tietoa kouluruokailun kehittämiseen

Yliopettaja Irma Tikkasen johdolla tehty tutkimus ja juuri julkaistu raportti tarjoaa tietoa ja käytännön kehittämisehdotuksia kouluruokailuun.

Julkaistu

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia kartoitti Sitran ERA-ohjelman rahoituksella kouluruokailun kehittämismahdollisuuksia. Hanke oli ainutlaatuinen, koska siinä kerättiin monipuolisesti aineistoa sekä koululaisilta, vanhemmilta, opettajilta, kouluterveydenhoitajilta että keittiöhenkilökunnalta. Tavoitteena oli löytää konkreettisia kehittämisehdotuksia, joita kouluruokailun vaikuttajat voivat hyödyntää työssään.

Hankkeen raportti ja tulokset esiteltiin ruokapalvelualan toimijoille hankkeen toisen rahoittajan Maito ja Terveys ry:n Kouluruokaa ja -maitoa -kutsuseminaarissa Tampereella 2.9.2008. Raportti on ladattavissa Sitran sivuilta.

Yliopettaja Irma Tikkasen johdolla tehty tutkimus ja raportti ”Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen” tarjoaa kouluruokailusta uutta analysoitua tietoa ja paljon käytännön kehittämisehdotuksia.

Raportin mukaan on tärkeää lisätä yhteistyötä eri ammattiryhmien ja myös vanhempien ja koulun välillä. Myös ruokaan ja ruokailutilanteeseen liittyviä kehittämisideoita tuli paljon.
– Opettajat ilmoittivat, että oppilaat söisivät pääruokaa enemmän, jos koko luokka ja opettaja söisivät samassa pöydässä, Irma Tikkanen kertoo.

Tutkimuksen aineisto kerättiin ja analysoitiin käyttäen sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Hankkeen tulosten merkittävyydestä kertoo se, että niistä on kirjoitettu tähän mennessä viisi kansainvälisiin tieteellisiin lehtiin julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelia.

– Kehittämiseen tarvitaan myös kuntien panosta. Näin voidaan varmistaa lasten hyvinvointi ja ainutlaatuisen kouluruokailumme tulevaisuus, projektipäällikkö Markku Mikola Sitrasta muistuttaa.

Stadian hanke on osa Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn Järkipalaa-hankekokonaisuutta, joka hakee uusia keinoja lasten ja nuorten terveyden edistämiseen.

Hankkeen toteuttajat ja rahoittajat toivovat kerätyn tiedon leviävän laajasti sekä auttavan ja innoittavan eri sidosryhmiä tekemään tiivistä yhteistyötä kouluruokailun kehittämisen saralla.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Markku Mikola, Sitra
Puh. 040 771 8030, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Yliopettaja Irma Tikkanen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. 046 856 7250, etunimi.sukunimi@laurea.fi

Lue myös Maito ja Terveys ry:n tiedote asiasta »

Julkaisun tiedot

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen
Koululaisten, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhoitajien ja keittiöhenkilökunnan näkemyksiä
ISBN 978-951-563-617-1 (URL:http://www.sitra.fi)

Lataa julkaisun PDF tästä »

Mistä on kyse?