archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pelit ja pelitutkimus luovassa taloudessa-raportti julkistettiin

360 asteen helikopterinäkökulma peliteollisuuteen ja -tutkimukseen

Julkaistu

Lehdistötiedote 23.3.2005

Tietokonepelit ovat tietoyhteiskunnan arkipäivää päiväkodeista poliittiseen vaikuttamiseen. IT-kuplille immuuniksi osoittautunut peliteollisuus on kasvanut viimeisen 20 vuoden ajan ja on jo elokuvateollisuutta suurempi viihdeteollisuuden haara, jonka vaikutus säteilee kaikille digitaalisen sisällöntuotannon alueille. Suomessa peliala ja pelitutkimus ovat kuitenkin jääneet syrjään niin tietoyhteiskunnasta kuin luovasta taloudestakin keskusteltassa.      

Tätä puutetta paikkaa Sitran Markku Eskeliseltä tilaama raportti Pelit ja pelitutkimus luovassa taloudessa. Se antaa perustiedot sekä suomalaisen että globaalin pelialan näkymistä ja selvittää akateemisen pelitutkimuksen nykytilaa ja sen mahdollista antia luovalle taloudelle.  – Pääosin pienyrityksistä koostuva suomalainen peliala on muutamasta kansainvälisestä menestyksestä huolimatta rakenteellisesti heikko ja haavoittuvainen, Eskelinen toteaa. Pahimmassa skenaariossa konsoli- ja pc-pelien kehittelykustannukset karkaavat uuden konsolisukupolven markkinoille tulon myötä useimpien suomalaisten toimijoiden ulottumattomiin samalla kun mobiilipelien kehittyminen merkittäväksi osaksi globaaleja pelimarkkinoita antaa edelleen odottaa itseään.  Kilpailussa pääomaintensiivisen, riskitasoltaan korkean ja voimakkaasti keskittyvän globaalin pelialan suuryrityksiä vastaan ei voi menestyä vain pelaamalla niiden ehdoilla ja jo vakiintuneilla konsepteilla. Siksi raportissa kartoitetaan ludologisen pelitutkimuksen innovaatiopotentiaalia nykyisten pelituotteiden muuntelussa ja luonnostellaan peliteollisuuden kolmatta sektoria alan kehitystä vauhdittamaan.  – Tämä kansainvälisestikin katsottuna vasta muotoutumassa oleva sektori koostuu peliteollisuuden ja muun viihde- ja elämysteollisuuden rajapinnoille syntyvistä tuotteista ja palveluista sekä pelien kasvavasta käytöstä myös viihtymistä vakavampiin tarkoituksiin, kuten opetukseen, kuntoutukseen, poliittiseen vaikuttamiseen, viestintään ja mainontaan, Eskelinen kertoo.      

Raportti hahmottaa myös kulttuurin pelillistä käännettä eli pelien ja pelattavuuden asemaa nousevana odotushorisonttina ja elämysrakenteena, joka on jo vahvasti kiinnittynyt niin päätöksentekijöiden intresseihin ja kuluttajien arkeen ja vapaa-aikaan kuin viihdeteollisuuden ja populaarikulttuurin trendejä luovaan keskiöön.       

FM Markku Eskelinen on kirjailija ja kansainvälisesti tunnettu pelitutkija. Hän on myös yksi Game Studies -kausijulkaisun (www.gamestudies.org) perustajista ja toimittajista.       

Lisätietoja: FM Markku Eskelinen, puhelin 040 510 3800, markku.eskelinen@kolumbus.fi Tutkimuspäällikkö Pia Mero, Sitra, (09) 6189 9417, pia.mero@sitra.fi Julkaisu: Pelit ja pelitutkimus luovassa taloudessa. Markku Eskelinen. Sitran raportteja 51, ISBN 951-35-4444-2, ISSN 1457-571X. Edita Prima Oy 2005. Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Raportti löytyy PDF-tiedostona myös Sitran Internet-sivuilta www.sitra.fi > Julkaisut