archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Peloton on ollut menestystarina

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uutinen 11.1.2012

Demos Helsinki ja Sitra aloittivat vuoden 2009 alussa hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda uudenlainen ihmiskeskeinen lähestymistapa energian niukkenemiseen yhteiskunnallisena haasteena. Hankkeen nimeksi tuli Peloton. Se on ollut huikea menestystarina, joka antaa uskoa uuteen talouteen.

Peloton-hankkeen alussa piirrettiin kolmiokuva muutosprosessista. Siinä muutos etenee brändäyksestä vertaiskehityksen ja innovoinnin kautta uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Hankkeen mittasuhteet huomioiden niitä onkin tuotettu ihan mukiin menevä määrä. Eikä laadussakaan ole valittamista. Kuvassa näkyy sinisellä hankkeen aikana syntyneitä prosessi-innovaatioita ja punaisella ihmisten energiankäyttöön vaikuttavia uusia tuotteita ja palveluita sekä näitä synnyttäviä uusia yrityksiä.
Peloton-hankkeen kolmiokuva muutosprosessista


Pelottomasti tavoitteista totta

Peloton on saavuttanut tavoitteensa kokonaisuutena hyvin, jopa erinomaisesti. Tavoitteita oli kaikkiaan kuusi. Tässä pieni kooste siitä, miten
nämä tavoitteet ovat toteutuneet:

1) Vähentää suomalaisten energiantarvetta

Kestävien elämäntapojen idea on levinnyt Pelottoman kautta merkittävästi sellaisten ammatti- ja harrastajaryhmien keskuuteen, jotka eivät aiemmin ole tunnistaneet tätä kenttää omakseen. Energiantarpeen väheneminen on mahdollistunut uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tulon avulla.

2) Aktivoida energiankäytön portinvartijaryhmiä

Peloton on aktivoinut ryhmiä tunnistamaan oman työnsä vaikutus ihmisten energiankäyttöön. Monille ammattilaisryhmille tämä on ollut uusi ja inspiroiva havainto, jonka kautta on löytynyt täysin uusia toimijoita uuden energiaviisaan talouden tekijöiksi.

3) Luoda palveluita, tuotteita ja sosiaalisia innovaatioita, jotka tekevät vähähiilisen elämän kansalaisille mahdolliseksi

Isojen rakenteellisten muutosten sijaan Pelottomassa on luotu käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät kestävät elämäntavat sekä mahdollisiksi että haluttaviksi. Esimerkiksi Rautakeskon energiamestaripalvelu vie korjausrakentamispalvelun laajasti erilaisten kuluttajien saataville ja Seinäjoen Peloton Innovation Campin voittaja Hukkatila on ensimmäinen palvelu, joka kehittää vajaakäytössä olevien kiinteistöjen käyttöä.
 
4) Kehittää innostavaa ja ajankohtaista viestintää viisaasta energiankäytöstä

Haasteista ja ongelmista kertominen ei ole pitkällä tähtäimellä kiinnostavaa viestintää. Valtaosa suomalaisista on täysin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Pelottomassa on onnistuttu viestimään tutusta asiasta uusien tuotteiden ja palveluiden, positiivisten toimintamallien ja mahdollisuuksien kautta. Ilmastonmuutoksesta on tehty liiketoiminnallinen mahdollisuus.

5) Määrittää portinvartija-ajattelun ja -toimintamallin laajentamisen esteet ja mahdollisuudet Suomessa

Portinvartija-ajattelusta on tullut yksi niistä välineistä, joiden kautta energiakentän toimijoita hahmotetaan. Esimerkiksi ERA 17-ohjelma listaa joukon portinvartijoita.

6) Kerätä yhteen edelläkävijäjöiden etujoukko, jonka kanssa kehitetään yhteisiä ja innostavia työskentelytapoja

Vertaistyöpajat ovat olleet Pelottoman ydin. Niissä yli 250 ammattilaista kaikkiaan 12 toimialalta on koulutettu pelottomiksi uuden, energiaviisaan talouden tekijöiksi. Vertaistyöpajojen avulla Peloton-ajattelu on lanseerattu yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueille. Lisäksi vuonna 2011 järjestetyille kahdelle Peloton Innovation Campille osallistui 150 huippuosaajaa, jotka vastikkeetta kehittivät kestäviä tuotteita ja palveluita. Pelottomasta on tullut yhteisö.

Peloton jatkaa olemassaoloaan nyt itsenäisenä. Sitran rahoitus sille päättyi vuoden 2011 loppuun.  

Lisätietoja

Vesa-Matti Lahti, Sitran Energiaohjelma, etunimi.sukunimi@sitra.fi tai 050 3873 188
Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki, etunimi.sukunimi@demos.fi tai 050 5149 752