archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pientalojen lämmitystapa vaikuttaa eniten energiatehokkuuteen

Pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttaa eniten rakennukseen valittu lämmitystapa. Tampereen Vuoreksen Asuntomessujen taloissa on edustettuna koko lämmitystapojen kirjo.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Asuntomessujen ja Sitran taustatiedote 12.7.2012

Pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttaa eniten rakennukseen valittu lämmitystapa. Tampereen Vuoreksen Asuntomessujen taloissa on edustettuna koko lämmitystapojen kirjo.

Heinäkuussa voimaan tulleiden rakentamismääräyksien mukaan energiatehokkuuden keskeinen vaatimus on kokonaisenergiankulutus, jota varten lasketaan energialuku, E-luku. Pientaloissa energiatehokkuuteen vaikuttaa eniten lämmitysmuoto.

Pientaloissa lämmitykseen on valittavissa eri vaihtoehtoja, mutta tehokkain lämmitysmuoto on uusiutuvaa energiaa hyödyntävä, yleensä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät muun muassa maalämpö, puulämmitys, kaukolämpö ja ilma-vesilämpöpumput. Nämä vaihtoehdot pienentävät E-lukua, ja mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on. Hyvän E-luvun talo on myös käyttökustannuksiltaan edullinen, ja sen jälleenmyyntiarvo säilyy paremmin.

Mitä energiatehokkaaseen taloon vaaditaan?

Pientalojen energiatodistuksen energiatehokkuusluokitus muuttuu myös uusien määräyksien myötä. Luokka määräytyy jatkossa rakennuksen E-luvun perusteella. Määräysten minimivaatimuksen täyttävät uudet talot sijoittuvat C-luokkaan.

Jos haluaa B-luokkaan, niin se edellyttää tehokasta lämmitystapaa, sähköpihiä ilmanvaihtolaitetta tehokkaalla lämmöntalteenotolla ja passiivitasoista rakennusvaippaa parhailla ikkunavalinnoilla. Myös rakennuksen muoto vaikuttaa, ja lisäksi tarvitaan ikkunoiden ulkopuolista aurinkosuojausta tilojen ylilämpenemisen estämiseksi.

– A-luokka vaatii B-luokan ehtojen lisäksi aurinkokeräimet käyttöveden lämmitykseen ja aurinkopaneelit sähkön tuottoon. Energiatehokkuus ei kuitenkaan lisää merkittävästi rakennuskustannuksia, vaikka uutta taloa rakentaessaan joutuu miettimään monia ratkaisuja, Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski sanoo.

Tampereen uudessa kaupunginosassa Vuoreksessa kannustetaan energiatehokkaaseen rakentamiseen. Tampereen kaupunki tarjosi vähintään passiivienergiatalon rakentaville messurakentajille tonteista 50 prosentin vuokranalennuksen viiden ensimmäisen vuoden ajaksi. Messualueelle onkin noussut yhdeksän passiivienergia- ja kaksi nollaenergiatasoista omakotitaloa.

Vuoreksen kohteiden energiatehokkaimmissa taloissa on erinomainen eristys ja ilmatiivis rakennusvaippa. Lisäksi talojen energiatehokkuuteen ovat vaikuttaneet ikkunoiden koot ja rakennuksen muoto. Valtaosalla taloista on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla sekä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Messutalojen energiatauluissa energiatehokkuusratkaisut esillä

– Messutalojen energiatauluissa esitellään talojen ratkaisuja ja kustannuksia. Tauluissa on E-luvun lisäksi muun muassa rakennuksien kokonais- ja ostoenergiakulutus sekä vuosittaiset energiakustannukset, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kertoo.

Messutalot on rakennettu vanhojen rakennusmääräysten mukaan, joten tauluihin on merkitty sekä talojen voimassa olevat energiatehokkuusluokat että uusien määräysten mukaan lasketut luokat.

Asuntomessuilla kannattaa tutkia talojen energiatauluja, koska ne kertovat, mitä ratkaisuja taloihin on valittu. Esimerkiksi, jos talossa on sähkölämmitys, useita erkkereitä ja isoja lasipintoja, niin ne selittävät mahdollisen ison E-luvun. Myös talojen E-luvut ovat vertailukelpoisia keskenään, koska ne lasketaan lämmitettyjä neliöitä kohden.

Energiakustannukset on esitetty tauluissa euroissa vuodessa, joten saman E-luvun tapauksessa isommassa talossa on suuremmat energiakustannukset. Pienellä E-luvulla suurenkin talon energiakustannuksen saa pieneksi – tällaisen vertailun tekeminen energiataulujen avulla on myös helppoa.

Lisätietoja

Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200
Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, puh. 040 574 1870

Käsitteitä

E-luku

E-luku lasketaan rakennuslupaa varten tarvittavaan energiaselvitykseen. Luku lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona. Luku ilmaistaan yksiköllä kWh/m2 vuodessa. Kertoimet eri energiamuodoille: sähkö 1,7, kaukolämpö 0,7, kaukojäähdytys 0,4, fossiiliset polttoaineet 1 ja uusiutuvat polttoaineet 0,5. E-lukuvaatimuksen arvo pientaloissa riippuu hieman myös rakennuksen pinta-alasta.

Esimerkki: (ostettu energia kaukolämpö 100 kWh/m2 x kerroin 0,7) + (sähkö 50 kWh/m2 + kerroin 1,7) = E-luku on 155 kWh/m2

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu, jonka avulla kuluttaja voi vertailla ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu rakennuksen E-lukuun. Energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista. Rakennuksen energiatehokkuusluokka ilmoitetaan kirjaimin A-G, joista A-luokka on tehokkain. (Uusittu todistus oli lausuntokierroksella, ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2013.)