archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Porvoosta hiilivapaan asumisen kaupunki

Porvoo on loikkaamassa ykköspaikalle energiatehokkaan asumisen paikkakuntana Suomessa. Porvoon Skaftkärriin nousee lähivuosina uusi energiatehokas kaupunginosa, jonne sijoittuu noin 6000 asukasta. Koko kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan niin, että talot, palvelut, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja jätehuolto toimivat energiatehokkaasti.

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Porvoo on loikkaamassa ykköspaikalle energiatehokkaan asumisen paikkakuntana Suomessa. Porvoon Skaftkärriin nousee lähivuosina uusi energiatehokas kaupunginosa, jonne sijoittuu noin 6000 asukasta. Koko kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan niin, että talot, palvelut, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja jätehuolto toimivat energiatehokkaasti.

– Skaftkärr-hanke on avannut Porvoolle tien hiilivapaan asumisen kaupungiksi. Energiatehokkuus on nostettu uuden kaupunkistrategian keskeisimmiksi tavoitteiksi. Kaupunkikonsernimme on käynnistänyt Skaftkärr-hankkeen vahdittamana monipuolisen toimenpideohjelman, joka vie Porvoota määrätietoisesti kohti hiilivapaata asumista. Näin vahva ja konkreettinen panostus energiatehokkuuteen on ainutlaatuista Suomen mittakaavassa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Skaftkärr-hankkeessa on mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra Oy. Alueen suunnittelu ja innovaatiotyö tehdään laajassa yhteistyössä viranomaisten, energiantuottajien, energiankäytön kehittäjien, rakennuttajien, laitevalmistajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa. Skaftkärrin pilottihanke on osa Sitran viisivuotista energiaohjelmaa, ja siinä syntyneitä kokemuksia on tarkoitus hyödyntää laajasti myös muualla Suomessa.

Energiatehokkuus alkaa kaavoituksesta

Juuri valmistuneessa Skaftkärrin kaavarunkotyössä on tuotettu aivan uutta tietoa siitä, miten kunnat voivat vaikuttaa kaavoituksella alueidensa energiatehokkuuteen. Uraa uurtavan työn havainnot koottiin Sitran julkaisemaan Energiatehokkuus kaavoituksessa -raporttiin.

– Sitran ja Porvoon yhteinen kaavahanke osoitti, että energiaviisaalla suunnittelulla voidaan päästä merkittäviin energiankulutus- ja kustannussäästöihin sekä päästövähennyksiin. Kaavoituksen yhteydessä tehtävät päästö- ja energiatarkastelut auttavat kunnallisia päättäjiä ymmärtämään suunnitteluratkaisujen ilmastovaikutukset konkreettisella tavalla. Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu tarvitaan osaksi kaikkien kaavojen vaikutusten arviointia muuallakin Suomessa, toteaa johtaja Jukka Noponen Sitran Energiaohjelmasta.

– Energiakaavan oppeja hyödynnetään vastedes kaupungin kaikessa kaavoitustyössä. Kaupunki huomioi hiilitaseen ja energiaratkaisut jatkossa osana tonttien tarjouskilpailuja. Kehitämme tulevaisuudessa myös hiilivapaan kyläkeskuksen -konseptia, kuvaa apulaiskaupunginjohtaja von Schoultz.

Porvoon Energia investoi bio- ja aurinkoenergiaan

Porvoon Energia Oy kehittää Skaftkärr-hankkeessa puhtaita energiaratkaisuja. – Porvoon kaupunginvaltuusto on juuri myöntänyt Porvoon Energia Oy:lle 42,5 miljoonan euron takauksen Tolkkisten toisen biovoimalaitoksen toteuttamiselle. Tämän hankkeen myötä yli 90 prosenttia Porvoon kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvalla energialla, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.   Porvoon Energian lämmöntuotanto pohjautuu jo tällä hetkellä noin 70 prosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin.

Porvoon Energia tutkii lisäksi yhteistyössä Sitran kanssa aurinkoenergian hyödyntämistä laajassa mittakaavassa. Suunnitelmissa on uusi aurinkokaukolämpövoimala. Tavoitteena on tyydyttää Skaftkärrin asuinalueen vuotuinen lämmöntarve kokonaan ilman päästöjä. Alueen lämmöntarpeen arvioidaan olevan vuosittain noin 20 GWh. Toteutuessaan aurinkolämpövoimala on Euroopan tasollakin merkittävän kokoluokan hanke.

– Yhdessä uusi biovoimalaitos ja aurinkokaukolämpövoimala voisivat nostaa uusituvan energian osuuden kaukolämmöstä Porvoossa jopa sataan prosenttiin, toteaa von Schoultz.

Pikapyörätiet Porvoon kaupunkikeskustan alueelle

Porvoon kaupunki ja Posintra Oy ovat selvittäneet yhdessä Skaftkärrin kaavarunkotyössä ideoitujen pikapyöräteiden kehittämismahdollisuuksia. Jalankulun ja pyöräilyn esteiden poistaminen edistävät energiatehokkuutta. Korkealuokkaiset kevyen liikenteen väylät kannustavat jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Skaftkärrin alueen, Porvoon keskustan ja muiden lähipalveluiden välille on tarkoitus luoda laadukas ja nopea pikapyörätie. Yhdeksi vaihtoehdoksi ovat nousseet aurinkopaneeleilla katetut pyörätiet, jolloin pyöräilijät olisivat samalla sateelta suojassa. Pikapyöräteiden kehitystyötä laajennetaan parhaillaan Skaftkärristä koko Porvoon kaupunkikeskustan alueelle.

Omenatarhassa tapahtuu

Energiatehokkaita koetaloja rakennetaan myös Skaftkäriin Omenatarhaan. Alueelta on varattu kaksi tonttia koetalorakentajille matalaenergiarakentamisen kehittämistä varten. Omenatarhasta on lisäksi varattu tontti uudentyyppiselle, energiatehokkaalle ryhmärakentamishankkeelle. Skaftkärrin ryhmärakennuttamishankkeesta kiinnostuneille järjestetään infotilaisuus Porvoossa 16. marraskuuta.

Omenatarhan alueella pilotoidaan lisäksi uusia energiankulutuksen seurantamenetelmiä. Kokeiluun osallistuviin taloihin asennetaan mittauslaitteet, joiden avulla oman talouden energiankäyttöä voi seurata reaaliajassa. Näin näkee, miten esimerkiksi kahvinkeittimen tai television päälle kytkeminen vaikuttaa energiankulutukseen. Kotitalouksien omat energiablogit antavat asukkaille mahdollisuuden energiankulutuksen vertailuun ja yhteisöllisiin energiatalkoisiin.

Omenatarhan tonttien tarjouskilpailu on juuri käynnistynyt. Omenatarhasta tontin ostava tai vuokraava henkilö saa alennusta tontin hinnasta tai ensimmäisen vuoden vuokrasta, jos hän sitoutuu hankkimaan energiankulutuksen seurantalaitteet ja laajakaistayhteyden sekä luovuttamaan mittaustiedot Skaftkärr-hankkeen käyttöön. Lisätietoa tonteista löytyy Porvoon kaupungin verkkopalvelusta (www.porvoo.fi).

Koko kaupunkikonserni mukana

Porvoon kaupunkikonserni on lähtenyt muutoinkin laajasti mukaan hiilivapaan asumisen toimenpideohjelmaan.

– Kevätkummun kirjastossa toimii energianeuvontapiste, josta asukkaat saavat neuvojen lisäksi maksutta lainaan myös energiamittarin oman energiankulutuksen seurantaan, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

– Toisen asteen ammatillinen oppilaitos Inveon on puolestaan ottanut energiatehokkuuden osaksi opetusta, ja Haikkoon on juuri noussut Inveonin opetusohjelmassa rakennutettu passiivitalo. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä toimenpideohjelmastamme, von Schoultz jatkaa.

Lisätietoja

Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, Porvoon kaupunki, puh. 040 554 1586
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, Porvoon kaupunki, puh. 040 528 4841
Projektikoordinaattori Arto Varis, Kehitysyhtiö Posintra Oy, puh. 050 526 2898
Kehitysinsinööri Mikko Ruotsalainen, Porvoon Energia Oy, puh.044 723 3277

Verkkojulkaisun tiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa – Skaftkärr, Porvoo Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen, Jenni Patronen, Minna Jokinen, Timo Rintala, Karoliina Rajakallio, Tiina Kauppinen Sitran selvityksiä 41, Sitra, Helsinki 2010 ISBN 978-951-563-742-0 (URL:http://www.sitra.fi) ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi)
Julkaisu on ladattavissa Sitran verkkosivuilta (pdf-tiedosto).

Mistä on kyse?