archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Räätälöity tuki oppimisvaikeuksista kärsiville on suomalainen menestystarina

Uudessa tutkimuksessa käy ilmi, että suomalaisten nuorten hyvää menestystä kansainvälisissä oppimisvertailuissa selittää se, että Suomessa onnistutaan poikkeuksellisen hyvin oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Taustalla on Suomen korkealaatuinen erityisopetusjärjestelmä, jossa oppimisvaikeudet tunnistetaan hyvin aikaisessa vaiheessa. Oppilaan tuki suunnitellaan ja toteutetaan vanhempien ja monen eri alan asiantuntijan yhteistyönä hänen yksilöllisistä tarpeistaan

Julkaistu

Uudesta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten nuorten hyvää menestystä kansainvälisissä oppimisvertailuissa selittää se, että Suomessa onnistutaan poikkeuksellisen hyvin oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Taustalla on Suomen korkealaatuinen erityisopetusjärjestelmä, jossa oppimisvaikeudet tunnistetaan hyvin aikaisessa vaiheessa. Oppilaan tuki suunnitellaan ja toteutetaan vanhempien ja monen eri alan asiantuntijan yhteistyönä hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtien.

Palveluiden räätälöinnin tekee mahdolliseksi se, että suomalaisiin kouluihin luotetaan ja niille on annettu laaja oma harkintavalta opetuksen järjestämisessä.

– Ihmisten tarpeiden ja elämäntilanteiden eriytyminen sekä heidän elinympäristönsä nopea muutos vaativat palveluiden aiempaa pidemmälle menevää räätälöimistä. Palveluiden tulee pystyä vastaamaan ihmisten arkielämän muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Tämä asettaa uuden haasteen perinteisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmille, jotka ovat perustuneet kaikille yhtenäisten tuottamiseen, kertoo tutkimuksesta vastaava johtava asiantuntija Timo Hämäläinen Sitrasta.

Uusi tutkimus Suomen erityisopetusjärjestelmästä esittelee esimerkin siitä, miten yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluita voidaan tuottaa julkisella sektorilla. Koululaisten hyvää menestystä kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa on perinteisesti selitetty koulujen ulkopuolisilla tekijöillä, mutta AnnaLee Saxenianin ja Charles Sabelin tutkimus Individualized service provision in the new welfare state: lessons from special education in Finland osoittaa, että kyse on myös koulujen hyvistä toimintatavoista.

– Suomalaisen erityisopetuksen loistavat tulokset korostavat yleisemminkin palveluiden räätälöinnin merkitystä. Räätälöidyt palvelut tuottavat käyttäjilleen enemmän arvoa ja niiden vaikuttavuus on parempi, sillä ne antavat ihmisille aiempaa paremmat valmiudet pärjätä yhä nopeammin muuttuvassa ja monimutkaisemmassa maailmassa, Hämäläinen pohtii.

Esimerkiksi yhden nuoren syrjäytymisen estäminen voi joidenkin arvioiden mukaan säästää yhteiskunnalta jopa miljoona euroa kustannuksia koko hänen elinaikanaan.

– Paremmin vaikuttavilla, räätälöidyillä palvelulla aikaan saatavat hyödyt on tärkeää pitää mielessä, kun erityisopetukseen tai muihin julkisiin palveluihin suunnitellaan uusia säästötoimenpiteitä. Räätälöidyt palvelut voivat lyhyellä aikavälillä vaatia jonkin verran enemmän resursseja kuin standardoidut massapalvelut, mutta niiden vaikuttavuus on myös usein parempi. Julkisia palveluita tulisi aina suunnitella pitkäjänteisesti tuotetun lisäarvon näkökulmasta, Hämäläinen toteaa.

Julkaisun tiedot

Individualized service provision in the new welfare state: lessons from special education in Finland
Charles Sabel, AnnaLee Saxenian, Reijo Miettinen, Peer Hull Kristensen, Jarkko Hautamäki
Helsinki : Sitra, 2011
70 s.
ISBN: 978-951-563-824-3 Sitra Studies 62, ISSN 1796-7112

Linkki julkaisuun»