Arvioitu lukuaika 1 min

Ritva Viljanen neuvonantajaksi julkishallinnon kehittämisen projektiin

Kuva: Ronan Browne

Julkaistu

Julkisen hallinnon toimintaympäristö muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia, mikä haastaa hallinnon kehittämään sekä toimintatapojaan että johtamistaan. Sitra laittaa syksyllä liikkeelle keskustelualoitteen, jonka tavoitteena on kartoittaa hallinnon uudistumistarpeita 2020-luvulle siirryttäessä.

Tähän liittyen Ritva Viljanen aloittaa 1.8.2017 osa-aikaisena vanhempana neuvonantajana Sitran Julkisen sektorin johtaminen -avainalueella. Hän jatkaa myös Helsingin kaupungilla johdon osa-aikaisena asiantuntijana, muun muassa Keskustakirjaston ohjausryhmän puheenjohtajana ja Musiikkitalon säätiön hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Viljanen on Kuntatyönantajien puheenjohtaja.

Aikaisemmin Ritva Viljanen on toiminut muun muassa Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana sekä lisäksi eri tehtävissä valtiovarainministeriössä, oikeusministeriössä ja sisäministeriössä.

Ota yhteyttä
 
Petri Virtanen

Aihe

Julkisen sektorin johtaminen

Sitra tukee julkishallinnon uudistumista ylimmän virkamiesjohdon koulutuksella, poikkihallinnollisin kokeiluin ja visioimalla hallinnon toimintatapoja 2020-luvulle.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?