archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra aloittaa käytännön resurssiviisaustyötä kaupungeissa

Kansallinen resurssiviisaus -foorumi kokoaa yli 300 kuntapäättäjää ja resurssitehokkuusasiantuntijaa Finlandia-talolle joulukuussa.

Julkaistu

Kansallinen resurssiviisaus -foorumi kokoaa yli 300 kuntapäättäjää ja resurssitehokkuusasiantuntijaa Finlandia-talolle joulukuussa.

Johanna Kirkinen: ”Suomi on ollut peränpitäjien joukossa EU:n resurssitehokkuustilastoissa, mutta nyt meilläkin on huomattu, että resurssien järkevällä käytöllä ja energiansäästöllä on valtava merkitys kuntien talouteen ja päästöjen vähentämiseen.”

Kaupungit, jotka käyttävät resursseja säästäen, ovat tulevaisuuden suurimpia menestyjiä. Tämän teesin ympärille kokoontuu 4. joulukuuta iso joukko kuntapäättäjiä, kaupunkien virkamiehiä ja liikelaitosten edustajia, yrittäjiä ja resurssiviisauden asiantuntijoita.

Foorumin suosio yllätti tilaisuutta järjestävän Sitran. Kolmellesadalle suunniteltuun tilaisuuteen on jo ilmoittautunut yli 380 osallistujaa. Tapahtuma lähetetään myös suorana lähetyksenä Sitran verkkosivun kautta.

”Resurssitehokkuudelle, luonnonvarakysymyksille ja päästöjen vähentämiselle on entistä enemmän kysyntää. Suomi on ollut peränpitäjien joukossa EU:n resurssitehokkuustilastoissa, mutta nyt meilläkin on huomattu, että resurssien järkevällä käytöllä ja energiansäästöllä on valtava merkitys kuntien talouteen ja päästöjen vähentämiseen”, sanoo johtava asiantuntija Johanna Kirkinen Sitrasta.

Sitran mukaan Suomen pitää alkaa entistä paremmin varautua luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Runsaiden ja halpojen resurssien aika on pian ohi, ja edessä on raaka-aineiden, energian ja mineraalien hintojen nousu. Resurssien niukkuus ja hintojen epävakaus on ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti myös talouteen. Suomi tarvitsee tuotannon ja kulutuksen muutoksen, joka ensimmäistä kertaa perustuu siihen, että energiaa ja raaka-aineita käytetään aiempaa vähemmän.

”Nykyinen tuhlaus ei yksinkertaisesti voi jatkua, on pakko alkaa säästää resursseja ja käyttää niitä järkevästi. Mutta sen sijaan että tämä olisi negatiivinen asia, yritämme saada kaupungitkin huomaamaan Suomen menestyksen mahdollisuudet uudessa tilanteessa”, sanoo Sitran johtaja Jukka Noponen.

”Resurssien viisas käyttö antaa kaupungeille ja yrityksille etumatkaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia nouseviin talouksiin verrattuna, joissa monia luonnonvaroja käytetään vieläkin tuhlaavammin ja resurssitehokkuus alkutekijöissään. Kun Kiina herää ympäristöongelmaan tosissaan, meillä voi olla jo ratkaisut valmiina. Resurssiviisaus vähentää riippuvuutta raaka-aineiden ja energian saannista ja hintojen noususta, mikä on tärkeää kunnille – etenkin tässä vaikeassa taloustilanteessa”, Noponen sanoo.

Sitra on koonnut Finlandia-talolle joukon kotimaisia ja ulkomaisia huippupuhujia, jotka kertovat, miten suomalaisista kaupungeista voidaan käytännössä tehdä talouden vetureita ja edelläkävijöitä luonnonvarojen kestävässä käytössä. Puhujina on muun muassa World Resource Forumin perustaja ja puheenjohtaja Xaver Edelman, tutkimusjohtaja Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta, resurssitehokkuuden asiantuntija, EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen, ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijer, yrittäjä ja Taivas+Helvetti-kirjan tekijä Mika Mäkeläinen sekä Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson.

Esimerkiksi Saksassa resurssiviisaus on arkipäivää, ja luonnonvaroja ja energiaa säästäviä toimintatapoja kehitetään niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla kovaa vauhtia. Saksa onkin jo onnistunut kytkemään luonnonvarojen kulutuksen ja talouskasvun irti toisistaan: vuosina 2000 ja 2010 välillä Saksassa talous kasvoi, mutta samanaikaisesti luonnonvarojen käyttö vähentyi 11 prosenttia. Baselin kaupungin esimerkistä foorumiin tulee kertomaan professori Dieter D. Genske.

Sitra on valinnut Jyväskylän suomalaiseksi resurssiviisauden koekentäksi, jossa kehitetään resurssiviisaan kaupungin toimintamallia. Toimintamallissa kaupunki onnistuu säästämään luonnonvaroja, vähentämään päästöjä ja samalla lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia.

Jyväskylässä mallia kehitetään tiiviisti kaupungin viranomaisten, liikelaitosten ja asukkaiden kanssa etsimällä kokeilujen ja pilottihankkeiden avulla toimivia keinoja säästää luonnonvaroja. Alueen yrityksiä kannustetaan rakentamaan suljetun kierron järjestelmiä, hyödyntämään jätteitä raaka-aineina, jakamaan logistiikkaa ja kehittämään materiaali- ja energiatehokkaita toimintatapoja.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa.

Jyväskylän Kohti resurssiviisautta -hankkeesta lisätietoa löydät täältä.

Kansallinen resurssiviisaus -foorumin ohjelman, puhujaesittelyt ja linkin foorumin suoraan lähetykseen löydät täältä.

 

Mistä on kyse?