archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra aloittaa Resurssiviisaus-hankkeen yhteistyössä Jyväskylän kanssa

Sitra ja Jyväskylän kaupunki aloittavat ensi vuonna resurssiviisauteen keskittyvän hankekokonaisuuden, jonka tarkoituksena on edistää resurssien tehokkaampaa ja järkevämpää käyttöä, kohentaa alueen taloutta ja samalla vähentää haittoja ympäristölle. Käytännössä hanke etenee kokeilujen ja pilottien kautta.

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Tarkoituksena on kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki aloittavat ensi vuonna resurssiviisauteen keskittyvän hankekokonaisuuden, jonka tarkoituksena on edistää resurssien tehokkaampaa ja järkevämpää käyttöä, kohentaa alueen taloutta ja samalla vähentää haittoja ympäristölle. Käytännössä hanke etenee kokeilujen ja pilottien kautta.

Hankkeen tavoitteena on, että yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Asukkaat voivat elää ekologisesti kestävää elämää ja heillä on mahdollisuus kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Valtio saa keinoja ja työkaluja kansallisen resurssitehokkuuden edistämiseen. Tarkoituksena on myös kehittää alueellisen resurssitehokkuuden laskenta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa ja monistettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin.

– Tavoitteena on luoda yhteistyötä, työpaikkoja ja taloudellista menestystä lisäävä, kunnan laajuinen toimintamalli, jossa tehostetaan luonnonvarojen käyttöä, sanoo johtava asiantuntija Johanna Kirkinen Sitrasta.

Motivan arvion mukaan teollisuusyritykset voivat säästää Suomessa jopa seitsemän miljardia euroa vuodessa pelkästään järkevöittämällä raaka-aineiden käyttöä.

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierrätystaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö on kovaa vauhtia nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

– On hienoa, että Jyväskylä on Sitran kanssa etujoukoissa tekemässä muutosta, joka mahdollistaa kasvavan talouden, ympäristön ja asukkaiden hyvinvoinnin. Jyväskylän Kankaan alue on keskeinen myös tässä hankkeessa, iloitsee kaupunginjohtaja Markku Andersson.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kertovat hankkeen alkamisesta tarkemmin ensi vuoden alussa.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.sitra.fi/resurssiviisaus.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Johanna Kirkinen, Sitra,  puh. 040 186 7107
Kaupunginjohtaja Markku Andersson, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1501