archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra avasi Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailun

Uudenlaisella suunnittelukilpailulla haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Kilpailulla halutaan osoittaa, että kansalliset ja kansainväliset energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää tuottamalla taloudellisesti kestävällä tavalla vetovoimaista ympäristöä.

Julkaistu

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu avattiin Sitran seminaarissa 31.3.2009. Energiankulutuksen vähentäminen rakennuksissa on avainasemassa ilmastonmuutokseen vaikutettaessa, ja uusia ratkaisuja ja innovaatioita tarvitaan. Uudenlaisella suunnittelukilpailulla haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Kansainvälisellä kestävän rakentamisen kilpailulla halutaan osoittaa, että kansalliset ja kansainväliset energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää tuottamalla taloudellisesti kestävällä tavalla vetovoimaista ympäristöä. Samalla halutaan saattaa eri alojen suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia yhteistyöhön. Kilpailulla kannustetaan myös kaupunkeja ja kuntia rohkeampaan tavoitteenasetteluun uusien alueiden kehittämisessä sekä omaksumaan uusia toimintamalleja alueiden kehittämisessä.

– Low2No-suunnittelukilpailu ei ole tavanomainen arkkitehtikilpailu, vaan sillä haetaan työryhmää, joka voi suunnittelussaan yhdistää energiatehokkuuden, kestävän kehityksen, sosiaaliset ja taloudelliset näkökannat sekä laadukkaan arkkitehtuurin, sanoi strategisen suunnittelun johtaja Marco Steinberg Sitrasta.

Suunnittelukilpailu on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa haetaan parhaita tiimejä, joista enintään viisi valitaan osallistumaan kilpailun toiseen vaiheeseen. Sitran Energiaohjelma haluaa rohkaista kiinteistö-, rakennus- ja energia-aloja ottamaan yhdessä takaisin kärkipaikan energiatehokkaassa rakentamisessa.

– Low2No-suunnittelukilpailulla haetaan parhaita käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja vähähiilisempään tai jopa hiilettömään rakentamiseen. Samalla luodaan uudenlaisia yhteistyön malleja energiankäytön vähentämiseksi rakentamisessa, totesi Energiaohjelman ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitrasta. Kilpailun jälkeen jatketaan energia- ja innovaatiokorttelin toteutuksen suunnittelua yhdessä kehityskumppaneiksi valittujen VVO:n ja SRV:n kanssa.

Suunnittelukilpailu lanseerattiin Energy Efficiency in Built Environment -seminaarissa, jossa energiatehokasta rakentamista visioitiin monipuolisesti kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuoroissa ja paneelissa.

– Olisi elintärkeää, että uudenlaista kaupunkisuunnittelua hyödynnettäisiin maailmanlaajuisesti. Freiburgin reseptejä kestävälle kaupunkisuunnittelulle ovat olleet kaupunkirakenteen eheyttämiseen ja sisäiseen kehitykseen keskittyvä suunnittelupolitiikka, julkisen ja kevyen liikenteen tinkimätön suosiminen sekä keskittyminen puhtaan energian ja kaukolämmön piirissä oleviin matala- ja nollaenergiataloihin uudisrakentamisessa, totesi Freiburgin kaupunki­suunnittelu­viraston johtaja Wulf Daseking. Hänen mukaansa kaupunkikehityksen tavoitteena tulisi olla hiiletön kaupunki.

– Sitra tekee merkittävää työtä toimimalla tienavaajana energiatehokkaalle rakentamiselle Helsingissä, totesi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä. Hanke kannustaa uudella tavalla rakennuttajia, eri alojen suunnittelijoita ja rakentajia yhteistyöhön rakennusten energian käytön nopeaan pudottamiseen. Puhumisesta on siirrytty tekoihin, jatkoi Penttilä.

Lisätietoja

Kilpailun sivusto: www.low2no.org/pages/competition »
Tilaisuuden web cast -tallenne on katsottavissa Sitran seminaarit verkossa -sivuston kautta » 
Tilaisuuden verkkosivuilla on seminaarin ohjelma ja puhujien CV:t »
Seminaarin tiedote englanniksi » 

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Energiaohjelma
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Marco Steinberg, johtaja, strateginen suunnittelu
Puh. 040 482 7508, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?