archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Provider perustavat uuden puhtaiden teknologioiden (cleantech) riskipääomarahaston

Ilmastonmuutos ja energia- ja raaka-ainekustannusten nousu ovat nopeasti johtamassa cleantech-sovellusten käytön yleistymiseen. Tämä merkittävä muutos on saanut sijoittajat kiinnostumaan cleantechistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Sitran tavoitteena on luoda pohjoismaisiin cleantech-yrityksiin sijoittava 100–160 miljoonan euron rahasto.

Julkaistu

Ilmastonmuutos ja energia- ja raaka-ainekustannusten nousu ovat nopeasti johtamassa cleantech-sovellusten käytön yleistymiseen. Tämä merkittävä muutos on saanut sijoittajat kiinnostumaan cleantechistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Sitran tavoitteena on luoda pohjoismaisiin cleantech-yrityksiin sijoittava 100–160 miljoonan euron rahasto.

– Cleantech-rahaston perustaminen on Sitran ympäristöohjelman merkittävimpiä tuloksia, ja pohjoismainen ulottuvuus on meille loistava mahdollisuus, sanoo Sitran yliasiamies Esko Aho. Sitran kumppanina rahaston perustamisessa on Ruotsin johtaviin pääomasijoittajiin kuuluva Provider Venture Partners AB. Sitran ja Providerin tavoitteena on luoda pohjoismainen pääomarahasto, joka aluksi toimii Suomessa ja Ruotsissa ja jonka kautta Sitra jatkaa muiden sijoittajien kanssa sijoitustoimintaansa cleantech-sektorilla.

– Niin Ruotsilla ja Suomella kuin muillakin Pohjoismailla on vahva maine ympäristöasioissa ja -osaamisessa, sanoo hallituksen puheenjohtaja Johan Hernmarck Provider Venture Partnersista. Pohjoismaat voivat yhdessä tarjota laajan ja kiinnostavan yrityspohjan pääomasijoittamiselle ja cleantech-sektorin kasvulle ja kansainvälistymiselle. Potentiaalisia cleantech-yrityksiä on Pohjoismaissa yli 2000. Tärkeä osa rahaston valmistelutyössä on ollut yli tuhat suomalaista ja ruotsalaista cleantech-yritystä käsittävän laajan tietokannan perustaminen.

Cleantechiin on sijoitettu maailmanlaajuisesti vuosi vuodelta enemmän. Kehitys on ollut pääomasijoitusvetoista. Yhdysvalloissa cleantech on tällä hetkellä pääomasijoittamisen kolmanneksi tärkein sektori, ja sama kehitys on nähtävissä Euroopassa.

Suursijoittajilla on selvästi mielenkiintoa ympäristöasioita ja cleantechiä kohtaan.
– Ympäristövastuusta ja vielä laajemmin sosiaalisesta vastuusta on selvästi tulossa osa merkittävien yhteisöjen sijoituspolitiikkaa, sanoo Sitran Ympäristöohjelman ohjelmajohtaja Jukka Noponen.

Mielenkiinto alaa kohtaan on nyt leviämässä myös pörssiosakkeisiin. Maailman pörsseissä on jo satoja cleantech-yrityksiä, ja niiden osakkeiden hintakehitys on ollut erittäin myönteinen. Cleantech-yrityksiä myös listautuu koko ajan enemmän, ja onnistuneiden listautumisten myötä kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt. Markkinoille on lisäksi ilmestynyt paljon näitä teknologioita seuraavia osakeindeksejä, mikä on selvä merkki siitä, että cleantechistä on tulossa yleinen sijoituskohde.

Lisätietoja

Sitra:
Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9430, 040 587 4323
Heikki Ojanperä, johtaja, puh. (09) 6189 9265, 050 537 9169 etunimi.sukunimi@sitra.fi

Provider Venture Partners AB:
Johan Hernmarck, hallituksen puheenjohtaja, puh. +46 70 520 6060.

Cleantech

Cleantech tarkoittaa teknologioita, jotka edistävät ympäristönsuojelua sekä energian ja luonnonvarojen säästöä. Cleantech-tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä on kovassa kasvussa. Lisääntyneen kysynnän taustalla on ilmastonmuutos, energia- ja raaka-ainekustannusten nousu, ympäristölakien tiukentuminen ja huoli energiansaannin jatkuvuudesta. Kysynnän suotuisa kehitys ja teknologioiden parempi saatavuus näkyvät pörssiin listautuneiden cleantech-yritysten osakehinnoissa ja cleantech-sijoitusten kasvussa.

Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Sitran toiminta on keskitetty määräaikaisiksi ohjelmiksi. Ohjelmien keinovalikoima on laaja ja sisältää myös yritysrahoituksen. Sijoitussalkussa on noin 65 suoraa sijoituskohdetta ja 35 rahastosijoituskohdetta, joihin on sijoitettu pääomaa yhteensä 250 miljoonaa euroa. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoituksen tuotoilla.

Provider

Provider Venture Partners AB on johtava pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka investoi pohjoismaisiin teknologian kasvuyrityksiin. Yhtiön hallinnoitava pääoma on yli kolme miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiössä työskentelee 14 työntekijää ja 5 neuvonantajaa, joilla on laaja operatiivinen ja sijoitusalan kokemus. Tällä hetkellä yhtiöllä on hallinnoitavanaan 27 yritystä, joiden aloja ovat viestintäteknologia, ohjelmistot, internet, palvelut ja media. Provider on yksi pohjoismaiden johtavista pääomasijoitusyhtiöistä sijoituskohteiden onnistuneiden irtaantumisten suhteen.
www.providerventure.com »

Mistä on kyse?