archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra käynnistää ensimmäiset fokusohjelmat

Ensimmäiset ohjelmat keskittyvät terveydenhuoltoon, innovaatioympäristön kehittämiseen ja Venäjään.

Julkaistu

Lehdistötiedote 31.8.2004 Sitran hallitus on päättänyt ensimmäisistä uuden strategian mukaisista fokusohjelmista. Ensimmäiset ohjelmat keskittyvät terveydenhuoltoon, innovaatioympäristön kehittämiseen ja Venäjään. Sitran keskeinen kehityshaaste strategiakaudella 2005-2007 on lisätä toimintansa vaikuttavuutta. Toiminnan tehostamiseen pyritään siten, että Sitran resurssit keskitetään muutamalle painopistealueelle. Ensimmäiset fokusohjelmat käynnistyvät niihin valittavien ohjelmajohtajien vetämänä syksyn aikana. Ohjelmissa käytetään monipuolista keinovalikoimaa, joka määräytyy fokusalueen tarpeista. Ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä fokusalueiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Fokusohjelma: Innovaatiotoiminnan kehittäminen Tavoitteena on tehdä Suomesta innovaatiotoiminnan edelläkävijä. Tarvitsemme innovaatioympäristön, joka houkuttelee osaajia, investointeja ja yrityksiä. Ohjelma kokoaa yhteen alueen keskeiset toimijat. Tavoitteena on luoda toimenpideohjelma ja sopia sen tehokkaan toteuttamisen vaatimasta työnjaosta. Fokusohjelma: Venäjä Tavoitteena on luoda kansallinen Venäjä-strategia, edistää eri tavoin suomalaista Venäjä-osaamista sekä kehittää yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten investointiedellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia Venäjällä. Fokusohjelma: Terveydenhuolto Ohjelma tähtää suomalaisen terveydenhuollon palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamiseen erityisesti uutta teknologiaa hyödyntäen. Sen puitteissa toteutetaan hankkeita, jotka esimerkiksi parantavat yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintaa, kehittävät terveyspalvelujen logistiikkaa ja edistävät alan tukitoimintojen ja kiinteistöhallinnan tehokkuutta. Lisäksi hallitus päätti Intiaa koskevan pienimuotoisen fokusohjelman käynnistämisestä. Sen avulla luodaan perustaa Suomen paremmalle Intia-osaamiselle. Syksyn aikana Sitrassa valmistellaan vielä kaksi uutta strategiakaudella käynnistettävää fokusohjelmaa, joista päätetään vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja: Yliasiamies Esko Aho, puh. (09) 6189 9432 Asiamies Kari Tolvanen, puh. (09) 6189 9270 Tiedottaja Laura Niemi, puh. (09) 6189 9421