archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra linjasi toimintaansa: uudet ohjelmat käynnistyvät

Viisivuotinen energiaohjelma keskittyy yhdyskuntien energian käyttöä tehostaviin ratkaisuihin. Kolmivuotinen verkostomaisen toimintamallin kehittämisohjelman tavoitteena on edistää erityisesti kone- ja metalliteollisuuden kasvua ja kansainvälistymistä.

Julkaistu

Sitran hallitus linjasi strategiakokouksessaan Sitran toimintaa strategiakaudelle 2008 – 2010. Hallitus arvioi vuonna 2004 käynnistetyn ohjelmapohjaisen toimintamallin tehokkaaksi tavaksi toteuttaa Sitran peruspäämääriä. Hallitus päätti, että myös jatkossa Sitran toimintaa kehitetään ohjelmapohjaisesti.

Sitra käynnistää uusia ohjelmia  

Hallitus päätti strategiakauden uusista ohjelmista. Vuoden 2008 alussa käynnistetään kaksi ohjelmaa. Viisivuotinen energiaohjelma keskittyy yhdyskuntien energian käyttöä tehostaviin ratkaisuihin. Kolmivuotinen verkostomaisen toimintamallin kehittämisohjelman tavoitteena on edistää erityisesti kone- ja metalliteollisuuden kasvua ja kansainvälistymistä.  

Vuoden 2008 aikana valmistellaan kolmas uusi ohjelma, joka keskittyy kuntien palvelutuotannon uudistamiseen. Sen toteuttaminen käynnistyy vuoden 2009 alussa.  

Edellisen strategiakauden aikana käynnistetyistä ohjelmista Terveydenhuollon ohjelma jatkuu vuoden 2009 ja Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA vuoden 2008 loppuun. Venäjä-ohjelma ja Ympäristöohjelma päättyvät suunnitelman mukaisesti vuoden 2007 lopussa ja Intia-ohjelma huhtikuussa 2008.  

Sitran ennakointitoimintaa käytetään jatkossa tehokkaammin uusien ohjelma-alueiden kartoittamiseen. Tarkemmassa seurannassa ovat esimerkiksi turvallisuusteknologia sekä maantieteellisistä alueista Latinalainen Amerikka ja islamilainen maailma.  

Kumppanuuksia ja kansainvälistymistä  

– Ohjelmapohjaisen toimintamallin myötä Sitrasta on tullut tärkeä lenkki teknologiapanosten hyödyntämisessä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jatkossa vahvistamme innovaatiotoimintaamme ja kytkemme sen entistä paremmin Sitran yrityskehitys ja -rahoitusosaamiseen, yliasiamies Esko Aho toteaa.  

Sitra käynnistää myös kansainvälisen advisor-toiminnan, jossa rekrytoidaan ulkomailla työskenteleviä huippuasiantuntijoita.  

– He tuovat uutta osaamista ja näkemystä toiminta-alueillemme. Advisor-toimintaa voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan yliopistojen uudistamista. Kotimaassa lisäämme asiantuntijoiden vaihtoa muiden suomalaisten innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa, Aho kertoo.  

Lisätietoja

Asiamies Mikko Kosonen, puh. (09) 6189 9403, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Asiamies Kari Tolvanen, puh. (09) 6189 9270, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Viestintäpäällikkö Laura Niemi puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi      

Mistä on kyse?