archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra mukana kehittämässä Lasten Parlamentin virtuaalista istuntopaikkaa

Julkaistu

Sitra on mukana kehittämässä Suomen Lasten Parlamenttia hankkeessa, jonka puitteissa parlamentin käyttöön rakennetaan uusi virtuaalinen istuntoympäristö.

Suomen Lasten Parlamentti on edustuksellinen, lapsilähtöinen ja moderni kuulemis- ja yhteistyöinstituutio, joka tekee aloitteita tärkeiksi näkemistään asioista ja edistää aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta sekä tukee lasten ja nuorten kuulemista ja osallistumista. Parlamentissa istuu kuntien nimeämiä 9-13-vuotiaita lapsia.

– Sitran Tietoyhteiskuntatiimi on ottanut innolla haasteen vastaan olla mukana kehittämässä lasten parlamentille verkkoon istuntoympäristöä jossa virtuaalihahmoja ja verkkopelaamisen tapoja hyödyntämällä kehitetään istuntoympäristöä. Tämän päivän lapset ovat ja puuhaavat jo sujuvasti verkossa. On hyvä jos saamme virtuaaliympäristössä vahvistettua lasten omia vaikuttamisen tapoja ja toisaalta lisättyä harjoittelumahdollisuuksia yhteiskunnallisen päätöksentekoon, sanoo Teemu Hovi Sitran Tietoyhteiskuntatiimistä.

– Hanke on ennen kaikkea mielenkiintoinen kokeilu siitä, millaisia vaikuttamisympäristöjä verkkoon voidaan rakentaa esimerkiksi nuorille. Tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää, kun rakennetaan muita kansalaisten käyttöön tarkoitettuja vaikuttamisen virtuaaliympäristöjä, Teemu Hovi kiteyttää. 

Lasten parlamentin verkkosivut»