archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra rekrytoi: Assistentti Uudistumiskyky-teemaan

Oletko etsimämme tehokas organisoija, jolla on todellinen tekijän asenne?

Julkaistu

Oletko etsimämme tehokas organisoija, jolla on todellinen tekijän asenne?

Asiakkaiden valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa laajenee vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää valinnanvapauslainsäädännön tueksi kokeiluhankkeen, jonka avulla selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Kokeilussa saadaan tietoa siitä, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaiden käyttäytymiseen sekä palveluntuottajiin ja palvelujen integrointiin.

Sitran Uudistumiskyky-teeman kesäkuussa 2016 käynnistynyt Ihminen edellä – valintakokeilut sote-palveluissa –avainalue on mukana kokeiltavien palvelukokonaisuuksien ja niihin liittyvien hinnoittelu- ja rahoitusmallien rakentamisessa sekä muutosjohtamisen tukena. Kokeilujen valmistelutyötä tehdään yhdessä kunta-asiantuntijoiden kanssa ja valmistelussa huomioidaan kansalaisviestintä ja vuoropuhelu palvelun tuottajien sekä eri toimijoiden kanssa.

Etsimme nyt Uudistumiskyky-teeman ja Ihminen edellä – valintakokeilut sote-palveluissa -avainalueen projektitiimin tukemiseen määräaikaiseen työsuhteeseen kokenutta assistenttia.

Tehtävässä painottuu kokeiluhankkeiden koordinointi sekä erityisesti tapahtumien, tilaisuuksien ja työpajojen laaja-alainen hallinta kutsuprosessin, tilojen, tilatekniikan ja tarjoilujen osalta. Työ edellyttää aktiivista yhteydenpitoa eri sidosryhmiin. Työ sisältää myös hallinnollisia tehtäviä, kuten mm. kalenterivarauksia, matkajärjestelyjä, kuluseurantaa, kokousassistentin tehtäviä ja sopimus-, hanke- ja asiakashallintoon sekä niitä tukeviin tietojärjestelmiin liittyviä tehtäviä.

Odotamme Sinulta

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi, HSO-sihteeri)
  • vahvaa ja monipuolista kokemusta assistentin tehtävistä sekä tapahtumien toteuttamisesta muuttuvassa ja uudistuvassa toimintakentässä
  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia joustavasti osana tiimityön arkea
  • energistä ja tehokasta työotetta sekä kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia
  • hyviä tietoteknisiä taitoja sekä sähköisten järjestelmien ja työkalujen hallintaa
  • sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
  • viestintätaidot ja ruotsin kielen taito luetaan eduksi

Tehtävässä onnistuminen edellyttää organisointi- ja paineensietokykyä. Arvostamme aktiivista ja oma-aloitteista can do -asennetta.

Tehtävä on määräaikainen. Työsuhde alkaa elokuussa ja sen kesto on 31.3.2019 asti. Tarjoamme mielenkiintoisen näköalapaikan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä monipuolisia ja kiinnostavia tehtäviä uusien ja mielenkiintoisten asiakokonaisuuksien parissa.

Hae tehtävää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 12.6.2016 rekisteröidyllä cv:lläsi Manpowerin sivuilla. Hakuprosessi viedään läpi ennen juhannusta. Lisätietoja antaa Senior Consultant Virpi Mäentaus, virpi.maentaus@manpower.fi, puhelinaika 7.6. klo 9.00–11.00.

Mistä on kyse?