archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra rekrytoi: vetäjä uudelle avainalueelle

Sitra käynnistää vuoden 2014 alussa uuden kaksi vuotta kestävän avainalueen: "Teollinen transformaatio hiilineutraaliin yhteiskuntaan". Tälle avainalueelle etsitään nyt vetäjää!

Julkaistu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80–95 % vuoteen 2050 mennessä edellyttää suuria muutoksia teollisuudelle ja koko yhteiskunnalle. Tämä haastaa teollisuutta muuttamaan resurssien, erityisesti energian käyttöä radikaalilla tavalla. Hallittua ja taloudellisesti mahdollista muutosta varten tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä tiekarttoja, joiden pohjalta yritys voi jo nyt turvallisesti investoida systeemisiin muutoksiin kohti hiilineutraaliutta.

Sitra käynnistää vuoden 2014 alussa uuden kaksi vuotta kestävän avainalueen: Teollinen transformaatio hiilineutraaliin yhteiskuntaan.
Tälle avainalueelle etsitään nyt vetäjää. Tarjoamme tilaisuuden tarttua määräajaksi merkittävään haasteeseen.

Keskeisenä tavoitteena on sysätä käyntiin transformaatioprosessi, jossa:

  • joukko keskeisiä suuryrityksiä sitoutuu kehittämään toimintansa, tuotantonsa ja tuotteensa ensin vähähiilisiksi ja myöhemmin hiilineutraaleiksi ja laatii muutosohjelman tavoitteeseen pääsemiseksi        
  • kehitetään avoin energiamalli, joka mahdollistaa vaihtoehtoisten skenaarioiden vertailun;       
  • tunnistetaan ja ideoidaan teollisuusyritysten ohjelmien pohjalta 1-3 kansallisen tason pilottihanketta
  • kokemusten pohjalta valmistellaan muiden yritysten rohkaisemiseksi toimintamalli, ja laaditaan suosituksia siitä, miten elinkeino- ja muuta politiikkaa tulisi kehittää, jotta yritykset voisivat viedä turvallisesti eteenpäin omia ratkaisujaan kannattavalla tavalla

Avainalueen vetäjänä tulet olemaan keskeisessä asemassa hankkeiden suunnittelussa ja läpiviennissä sekä tavoitellun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamisessa. Tulosohjausesimiehenä ja tiimin vetäjänä olet keskeinen osa Sitran johtamisjärjestelmää ja tuotat tietoa jatkuvaan toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen.

Edellytämme sinulta teollisuuden ja energiasektorin tuntemusta ja kokemusta yhteistyöstä teollisuuden kanssa, osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja vahvaa näkemystä keinoista, joilla vastataan ilmastonmuutoksen ja niukkenevien luonnonvarojen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Vastaat avainalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, kaikista hankkeiden tuloksista ja riskien hallinnasta sekä Sitran resurssien kuten ihmiset, raha, palvelut, synergia, tehokkaasta hyödyntämisestä ja sujuvasta yhteistyöstä niin ulkoisten kuin sisäistenkin yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastaat noin 5 henkisen tiimin jäsenten sekä Sitran muiden asiantuntijoiden työn tukemisesta, päivittäisen työn sujumisesta ja Sitran toimintatapojen noudattamisesta.

Sinulla tulee olla näyttöjä projektien johtamistaidoista ja tavoitteellisuudesta. Kykenet kehittämään uusia toimintamalleja ja -tapoja ja viemään ne myös käytäntöön. Arvostamme lisäksi uudistumiskykyä, vastuullisuutta sekä kommunikointi- ja viestintätaitoja. Avainalueen projektisuunnitelman toteuttamisessa nousee johtamisalueista esille kyvykkyys johtaa ihmisiä ja tietoa; annat ja otat vastaan palautetta rakentavasti ja kannustavasti, innostat, luotat ja otat ihmiset mukaan luovaan yhteistyöhön, jaat runsaasti tietoa yli toimintorajojen, edistät yhteisten toimintatapojen syntymistä ja tiedon välittymistä molempiin suuntiin, sinulla pysyvät hallinnassa niin aikataulut kuin kustannuksetkin.  

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si 9.12.2013 mennessä Kirsi Jylylle (kirsi.jyly@sitra.fi). 
Johtaja Jukka Noponen vastaa mahdollisiin tiedusteluihin 27-29.11. klo 11-12 ja 2-3.12. klo 16-18 välisenä aikana, puh. 040 587 4323.  

Mistä on kyse?