archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra selvitti kiinankielisen perusopetuksen tarvetta

Pääkaupunkiseudulla on kasvava tarve kiinankieliselle perusopetukselle.

Julkaistu

Pääkaupunkiseudulla on kasvava tarve kiinankieliselle perusopetukselle

Sitran aloitteesta perustettiin syksyllä 2006 työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia selvitys ja sen pohjalta ehdotus kiinankielisen perusopetuksen käynnistämisestä Helsingissä. Työryhmän puheenjohtajana toimi kansainvälisten asioiden päällikkö Eeva Penttilä Helsingin kaupungin opetusvirastosta.

Valmistuneen selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla on kasvava tarve kiinankieliselle perusopetukselle. Kiinaa äidinkielenään puhuvia henkilöitä asuu pääkaupunkiseudulla noin 2000, ja pääkaupunkiseudun peruskouluissa on 34 kansalaisuudeltaan kiinalaista oppilasta.

Pääkaupunkiseudun työnantajille tehty kysely kertoi, että pääkaupunkiseudun yritykset ovat valmiita työllistämään kiinankielistä henkilöstöä. Suomeen muuttavat työntekijät saapuvat pääkaupunkiseudulle ensisijaisesti perheineen. Perheen lapsille tarjottava mahdollisuus kiinankieliseen perusopetukseen vaikuttaa positiivisesti ulkomaalaisten asiantuntijoiden päätökseen tulla Suomeen ja helpottaa perheiden integroitumista paikalliseen yhteisöön.

Selvityksen mukaan kiinankielisellä perusopetuksella on siten suora vaikutus rekrytointiin. Kiinankielisen perusopetuksella katsotaan olevan merkitystä työsuhteesta päätettäessä, sillä valtaosa vastaajista sanoi kiinankielisen perusopetuksen saatavuuden pääkaupunkiseudulla olevan tärkeää.
Kiinankielisten työntekijöiden työsuhde kestää keskimäärin 2–5 vuotta.

Suomi-kiina-perusopetus auttaa myös Kiinasta kotimaahan palaavien suomalaisten ja suomalais-kiinalaisten perheiden sopeutumista takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan. Useimmat paluumuuttajien lapset ovat joko kaksi- tai monikielisiä ja perheet monikulttuurisia. Kiinankielinen peruskoulu helpottaa lisäksi Kiinasta Suomeen adoptoitujen lasten äidinkielen ja kulttuuritaustan säilymistä.

Helsingin kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen aloittamiseksi syksyllä 2008.

Lisätietoja

Tuovi Allén, asiantuntija, Sitra
Puh. (09) 6189 9404

Eeva Penttilä, kansainvälisten asioiden päällikkö, Helsingin kaupungin opetusvirasto
Puh. (09) 310 82610

Mistä on kyse?