archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra syventää yhteistyötään Aloitusrahasto Veran (Averan) kanssa

Sitra on tehnyt lisäsijoituksen Aloitusrahasto Veraan. Samalla uusittiin hallinnointisopimus, jonka puitteissa Sitra tekee yhteissijoituksia erityisesti bisnesenkeleiden kanssa.

Julkaistu

Sitra on sijoittanut miljoona euroa lisää Aloitusrahasto Veraan (Averaan). Samalla on uusittu myös hallinnointisopimus, jonka puitteissa Sitra toteuttaa erityisesti bisnesenkeleiden kanssa yhteissijoituksia. Sitra myös hallinnoi näitä sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan.

Allekirjoitettu hallinnointisopimus on kasvattanut Sitran hallinnoimat varat Averassa yhteensä 4 miljoonaan euroon. Aloitusrahaston hallinnointia hoitavat Finnveran pääomasijoittamiseen erikoistunut tytäryhtiö Veraventure sekä Sitra. Finnveran Avera-toiminta ja Sitran PreSeed-toiminta on tällä tavalla tuotu hyvin läheiseen yhteistyöhön. Uusi yhteistyösopimus allekirjoitettiin 19.12.2006.

Kokonaisuudessaan Avera on vuoden 2006 lopussa saanut lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa. Sitran miljoonan lisäksi Finnvera pääomittaa Averaa 20 miljoonalla. Lisäksi uudeksi omistajaksi liittyvä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen panostaa yhtiöön miljoona euroa. Ilmarisen mukaan sijoitus on pitkän aikavälin panostus, jolta odotetaan sijoitustuottojen lisäksi myös suomalaisia yrittämisen menestystarinoita.

Averan tarkoituksena on toimia rahoitusmarkkinoita täydentävänä pääomasijoittajana siinä vaiheessa, jossa yrityksellä ei vielä ole yksityisiä tai julkisia pääomasijoittajia. Aloitusrahaston tavoitteena on poistaa epäjatkuvuuskohtia tuotekehitystoiminnan rahoittamisen ja yksityisen pääomasijoitustoiminnan välillä. Tämä sopii erinomaisesti yhteen Sitran PreSeed-palvelun tavoitteiden kanssa. PreSeed-palvelu tähtää kasvuyritysten ensisijoitusten aikaansaamiseen sekä sijoitusvalmiuksien parantamiseen. Sitra-yhteistyön kautta Avera saa käyttöönsä kokeneen PreSeed-tiimin lisäksi yli 400 bisnesenkelin verkoston.

Sitra sijoitti Averaan heti sen perustamisen jälkeen (1.12.2005) miljoona euroa ja sai tuolloin hallittavakseen 2 miljoonan euron osuuden Averan varoista. Nämä varat sijoitettiin vuoden 2006 aikana kuuteen yritykseen. Sijoitussumma kokosi rinnalleen ainakin 1,3 miljoonaa euroa yksityisiä pääomia. Avera on sijoittanut toiminta-aikanaan jo yli 50 alkuvaiheen yritykseen.

Lisätietoja

Johtaja Risto Kalske, Sitra, PreSeed-rahoitus
Puh. (09) 6189 9412
etunimi.sukunimi@sitra.fi

www.sitra.fi/preseed »