uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra vahvistaa vaikuttavuuden arviointia

Sitran vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Sitran tavoitteena on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Tavoite ei ole heppoinen, eikä sitä saavuteta hetkessä. Toiminnan ohjaamisen tueksi onkin tärkeää tehdä jatkuvaa arviointia siitä, teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeiden kumppanien kanssa. Jatkuvan sisäisen arvioinnin lisäksi saammekin nyt ulkopuolista vahvistusta työmme tuloksellisuuden arviointiin, kun Sitran vaikuttavuusarvioinnin toteuttajiksi on kilpailutuksen kautta valittu Owal Group Oy, 4Front Oy ja VTT.

Nyt käynnistyvät arvioinnit koostuvat kahdesta osakokonaisuudesta, jotka kohdistuvat Sitran vaikuttavuustavoitteisiin Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti ja Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Ensimmäisen kokonaisuuden arvioinnista vastaa Owal Group Oy ja jälkimmäisestä 4Front Oy yhdessä VTT:n arviointitutkijoiden ja systeemimallinnuksen asiantuntijoiden kanssa.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusarviointi tukee Sitran strategista johtamista, toiminnan ohjaamista ja kehittämistä sekä lisää ymmärrystä ja vuorovaikutusta kestävän hyvinvoinnin menestystekijöistä.

Työ toteutetaan pysyvien tai merkittävien muutosten järjestelmällisenä analysointina, olivatpa nuo muutokset sitten positiivisia tai negatiivisia, tarkoituksellisia tai tahattomia. Arvioinneissa tullaan hyödyntämään monimenetelmällistä lähestymistapaa ja tekemään lukuisia haastatteluja niin sitralaisille kuin myös kumppaneillemme ja sidosryhmillemme. Lisäksi järjestetään useita työpajoja.

Lähtökohtana visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä

Sitran tulevaisuustyön taustalla on vahva visio siitä, että Suomi voi menestyä kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvän elämän tavoittelua maapallon kantokyvyn rajoissa. Sitä leimaa pitkäjänteisyys ja ylisukupolvisuus, mutta se tarkoittaa hyvinvointia myös tänään, ei vasta vuosien päästä.

Visio on Sitrassa tärkeä, koska siitä on johdettu vaikuttavuustavoitteet kaikelle tekemiselle.

Lisätietoja:

Katri Vataja, Sitra, katri.vataja@sitra.fi
Olli Oosi, Owal Group Oy, olli@owalgroup.com
Kimmo Halme, 4Front Oy, kimmo.halme@4front.fi
Mika Nieminen, VTT, mika.nieminen@vtt.fi

Mistä on kyse?